spdif

Jag håller på att labba lite med en DA-omvandlare. På ingången har jag satt en CS-1412. Vad jag undrar är: om jag vill ha flera digitala ingångar och switcha mellan dessa. Ska jag då använda mekanisk omkopplare, relä eller någon typ av elektronisk switch? Idealiskt är om jag enkelt kan styra ingångsvalet med logik, men viktigast av allt är att minimera kvalitetsförluster. Om jag har förstått saken rätt så kan dåliga kablar etc på spdifen orsaka ökat ripple.

Nästa (dumma) fråga är om jag vill skicka en kopia av signalen till en spdif-utgång. Det vill säga spela in på någon enhet samtidigt som jag lyssnar genom DA-omvandlaren. Ska jag då buffra signalen och isf har någon ett tips på en lämplig krets/koppling?

Reply to
Per Logdlund
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.