Sony CDX-C5850R

Jag har en Sony CDX-C5850R som har kortslutits. Förstärkaren är hel men den stora dioden på kretskortet var sönder, plus ett band på kretskortet i samma krets som dioden var av. Jag bytte dioden och lödde ihop bandet men stereon fungerar inte. Det hörs ett surrande ljud från stereon som jag trot kommer från den stora spolen i sidan av kretskortet. Var tror ni felet kan sitta???

Reply to
Lanzar
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.