Re:Ingen TV-bild

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Om det är av ngt. intresse så meddelas härmed att felet bestod av
ett bränt motstånd (RK 53 3,3ohm) i strömförsörjningsdelen. Att
jag själv kvaddade en ytmonterad zenerdiod på lödsidan av krets-
kortet gjorde inte saken mindre intressant! Jävla liten skalbagge
1x1x2,5 mm. Slutet gott allting gott.

Ha de & tack   Owe R.Site Timeline