blurrig TV-bild

14 tums f=E4rgTV. SuperTech Model CTV-134.

Om man matar in en film fr=E5n videon liknar figurerna i filmen f=E4rgglada dimaktiga sp=F6ken omgiven av en f=E4rgglad dimma. Det g=F6r ingen skillnad om man anv=E4nder RF eller videosignal in i tv:n. Oberonde av vilken insignaltyp man anv=E4nder t.ex. fr=E5n digitalbox s=E5 =E4r bilden lika bedr=F6vlig. Det =E4r lite os=E4kert att p=E5 m=E5f=E5 vrida p=E5 inst=E4llningskomponen= terna, och nu menar jag med avtaget h=F6lje. Finns m=E5nga sm=E5 trimpottar d=E4r. Min gissning =E4r ocks=E5 att det =E4r meningsl=F6st att laborera med inst=E4llningar. Det =E4r antagligen n=E5n komponent som brakat ihop och inte l=E4ngre fungerar som den ska g=F6ra. Ljudet fungerar som det ska. Saknar schema, manual. Har d=E5ligt med instrument. N=E5gra multimetrar =E4r allt jag har till f=F6rfogande.

N=E5n som har en ide? Var skall jag s=F6ka f=F6r att hitta orsaken till den bedr=F6vliga bilden?

/G=F6ran

Reply to
goran.soderlind
Loading thread data ...

Verkar som om luminansen (det svart-vita) saknas och bara färginformationen kommer fram.

Reply to
Ken

:n.

=E5

onenterna,

Ok, tack f=F6r informationen. Men jag klarar inte det h=E4r utan schema. Vart man f=E5r tag p=E5 ett schema?

/G=F6ran

Reply to
goran.soderlind

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.