mrtg

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Finns det ingen shunt som stöder SNMP?



Re: mrtg

Quoted text here. Click to load it

Egentligen behöver den inte stödja SNMP, det räcker med att man
kan få ut information ur den över huvud taget. Mrtg vill ha fyra
invariabler, nämligen intrafik (eller vad det nu är man kollar på),
uttrafik, upptid samt namn på enheten. Dessa variabler ska vara
avskiljda med \n. Den kollar väl helt enkelt skillnaden i trafik
mellan två mätningar, och använder skillnaden i upptid för att se
hur lång tid som har förflutit sedan den tidigare mätningen.

//Henrik Elofsson (med reservation för felaktigheter)

Site Timeline