Svag signal

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hur var det nu, när det regnar etc. brukar TV4 gå in dåligt på en del
apparater, P6 89,6 Sthlm och Närradion också ibland, beroende på svaga
sändare och/eller snedtrimmade mottagare?

--
Använd alias/pseudonym om du vill, ämnet/sakfrågan är det intressanta.
MvhRe: Svag signal

Thomas Nord detektor har detekterat att aliasmissbrukaren Thomas Nord använde
aliaset

Just nu har Thomas Nord 869 olika alias,
nedan följer de 20 senaste.

Varje gång Thomas Nord använder ett nytt alias postas den kompletta aliaslistan
till grupperna alt.nuke.thomas-nord, se.prat.diverse och sci.cryonics
Mer information om aliasmissbrukaren Thomas Nord finns i Thomas Nord FAQ på
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404ax.com

snipped-for-privacy@t.er ("P V Leifland")Re: Svag signal

Quoted text here. Click to load it

Du har dålig antenn för din mottagare.
 
--
 
 + Ken +

Re: Svag signal

Quoted text here. Click to load it

Varför lägger ni energi på att svara på hans inlägg?

/MickeRe: Svag signal
Quoted text here. Click to load it

Är du dum eller låtsas du bara?Re: Svag signal

Thomas Nord detektor har detekterat att aliasmissbrukaren Thomas Nord använde
aliaset

Just nu har Thomas Nord 869 olika alias,
nedan följer de 20 senaste.

Varje gång Thomas Nord använder ett nytt alias postas den kompletta aliaslistan
till grupperna alt.nuke.thomas-nord, se.prat.diverse och sci.cryonics
Mer information om aliasmissbrukaren Thomas Nord finns i Thomas Nord FAQ på
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404ax.com

snipped-for-privacy@t.er ("P V Leifland")Re: Svag signal

Quoted text here. Click to load it

Därför att när man svarar här så är det andra som läser
och kan ha intresse av just en sådan här sak.
Många tror att man kan ta emot signaler utan effektiv antenn,
vilket är fel.

 

Re: Svag signal
Quoted text here. Click to load it

Exakt, tysta de småsinta:)

Quoted text here. Click to load itRe: Svag signal

Thomas Nord detektor har detekterat att aliasmissbrukaren Thomas Nord använde
aliaset

Just nu har Thomas Nord 869 olika alias,
nedan följer de 20 senaste.

Varje gång Thomas Nord använder ett nytt alias postas den kompletta aliaslistan
till grupperna alt.nuke.thomas-nord, se.prat.diverse och sci.cryonics
Mer information om aliasmissbrukaren Thomas Nord finns i Thomas Nord FAQ på
http://groups.google.com/groups?selm=nrrfdug15hk9f2qr50ilp0rgo73kg5fkua%404ax.com

snipped-for-privacy@t.er ("P V Leifland")Re: Svag signal
Quoted text here. Click to load it

Jo, det är också sådan som gör att man ibland måste ha en
jättekratta på en kvarts kubik till antenn trots att TV:n i
sig kanske inte är större än en CD-ask idag - ganska svårsmält
för en som inte förstår bakgrunden och funderar varför man
inte kan miniatyrisera antenn, när man nu har gjort det med allt
annat...

och att om man inte vill ha stora antenner,
så måste man också acceptera att man utsätts för
kraftig 'belysning' från närstående feta basstationer
då den lilla antennytan som är kvar, ändå får
tillräckligt med 'belysning' för att mottagaren
skall kunna göra sitt jobb.
/TERe: Svag signal

Quoted text here. Click to load it

Ett av kraven när jag köpte mobiltelefon för ett par år sedan var
att den skulle ha en riktig antenn, inte någon ineffektiv inbyggd.
Min Ericsson R310s har en extern effektiv antenn.
http://www.sonyericsson.com/se/spg.jsp?page=start&Redir=template%3DPS1%26B%3Dns%26PID%3D9419%26LM%3DPSM_V
 
 

Re: Svag signal

Quoted text here. Click to load it
http://www.sonyericsson.com/se/spg.jsp?page=start&Redir=template%3DPS1%26B%3Dns%26PID%3D9419%26LM%3DPSM_V
Quoted text here. Click to load it

'hajfenan' ja - är det inte skottpengar på sådana telefoner
idag numera, verkar vara extremt efterfågade bland hantverkar och
byggjobbare mm.


Det kan säkert skilja sig 6 -10 dB i mottagning
mellan inbyggd och synlig antenn.

6 dB låter kanske inte så mycket, men i frifältsutbredning
så har man faktiskt dubbla täckningsavståndet från
bassatationen gentemot en med inbyggd antenn.

Och i praktiken i natur och skog så kanske täckningsradien
runt basstationen  är ca 30 % större med telefon med synlig
antenn gentemot inbyggnadsantenn. Och om man är skogs-lantarbetare,
frilufts, och sommarstugeägare osv. så är det en _viktig_ skillnad,
medans det har ingen/liten betydelse i urbaniserade (stads)
områden med hög fältstyrka.

---


/TE

Re: Svag signal
Quoted text here. Click to load it


Det här är intressant men en fråga dyker upp i mitt lekmanna-huvud: Går det
inte att göra en inbyggd antenn som är lika bra som t.ex. hajfenan? Om man
t.ex. använder hela bakstycket av telefonen till en antenn (och bortser från
att man normalt blockerar stora delar av bakstycket med handen)? Eller
kanske sidan av telefonen?

--Re: Svag signal

Quoted text here. Click to load it
                                                           ^^^^^^

Det är just det som är problemet - _handen_ skymmer och dämpar
tillgänglig energi i luften. Du gjorde huvudproblemet till en bisak i
ditt ovanstående resonemang :-) - Har man inte en hand att ta
hänsyn till så kan man givetvis sätta antenn nästan var man vill
med full prestanda.

Det finns/fanns en militär krypterad nalle där antenn stack nedåt
istället för uppåt - det viktiga är att antenn inte är inne
i handflatan vid användning, vilket den är i alla antennlösa
telefoner vid normal användning. Dessutom har man problem med
metallstrukturer (batteri, bärande ram mm.) i telefon och hur
väl man lyckas göra dom så att dom hjälper den inbyggda antennen
istället för att skärma/dämpa... Nu skall man dessutom ha
(radio)störande färgskärmar och kameror på baksidan mm.
i telefonen och är knappast saker som exiplit designas för
att förbättra den inbyggda antennen...

Dessutom finns det en poäng till med upp/nedstickande antenn - den gör
telefonen längre och därmed 'känner' en större andel av
900,1800 MHz vågen som passerar och därmed får in mera energi till
mottagaren. - skillnaden är ungefär som som att fånga in regn med
matsked (nalle utan antenn) gentemot en gryta (nalle med antenn)
när det regnar ute och man måste ha minst 0.1 ml/s regnvatten
för att det skall fungera - den ena måste ha störtregn för
att fungera medan den andra bara behöver duggregn...
- återigen handlar om aktiv antennarea.


---/TERe: Svag signal


Quoted text here. Click to load it

Jo det går tillverka inbyggd antenn med högre effektivitet än
hajfenan, men det görs inte av en mängd skäl. Ser man enbart till
själva antenelementet skiljer sej det inte särskilt mycket jämfört med
de flesta sk inbyggda antenner. Det som främst skiljer är att
telefonens totala längd är mycket större än de flesta andra telefoner
i kombination med antennplaceringen som gynnar telefonen i vissa
strålningsmätningar jämfört med telefoner med inbyggd antenn, vilket i
sin tur gör att man kan tillåta lite högre total antennutstrålning.

En antenn  behöver en "motpol" för att kunna avge effekt. Man kan
jämföra det med att försöka kasta iväg något tungt, kastet blir mycket
effektivare om man står på fast mark.
Motpolen kallas i detta sammanhang ofta för jordplan och utgörs av
alla elektriskt ledande delarna i telefonen. Det som strålar från
antennen ger upphov till en lika stor motutstrålning från resten av
telefonkroppen.
Viktig faktor som påverkar jordplanets kvalite är hur långt det breder
ut sig räknat från antennen. Man kan använda batteriet som antenn men
jordplanet blir då bara någon cm i en konventionell telefon och
antennen som helhet blir kass. För att få ett långt jordplan placeras
helst antennen i någon av telefonens ändar.
Är jordplanet kort hjälper det inte med lång extern antenn.

Det är fullt medvetet att man inte försöker göra antenner med focus på
max-gain. Dels för att det i dagens korta mobiltelefoner är svårt att
få effektivt jordplan vilket gör att man i antennkonstruktionen
tvingas prioritera låg stående våg (VSWR) före antenneffektivitet. Max
effektivitet och låg VSWR går sällan hand i hand pga antennen ska
klara relativt stor bandbredd och fungera under väldigt skiftande
omständigheter såsom nerstoppad i en byxficka eller ligga på ett bord.
Telefoner med extern antenn har här minst lika stora problem som
telefoner med inbyggd antenn. Något som komplicerar tillvaron är att
det dessutom inte är en antenn utan oftast tre eller flera som ska
samsas på gemensamt utrymme och täcka olika frekvensområden såsom de
vanligaste telefonbanden och gärna även gps, blåtand, w-lan...).

Innan en mobiltelefon får börja säljas ska dess strålningsnivå
anpassas mot ett flertal normer (GSM,CDMA,SAR...). Skulle det
fortfarande vara öveflödigt bra inbyggd antenn så väljer man ofta att
minska antennvolymen till förmån för mindre telefon eller mer
elektronik.

/Alf

Re: Svag signal
  
Quoted text here. Click to load it

gillar min r250 med kvartsvågsantenn, stor och härlig antenn

en annan fråga är hur bra är kvaliten på mottagarna i gsmtelefonerna
och har det blivit bättre eller sämre med åren?


Site Timeline