Kombinerad DVD/VHS-spelare

Vilken kombinerad DVD/VHS-spelare är den bästa på marknaden för tillfället? Vilken prisklass ska man rikta in sig på. Är det några man ska undvika? Jag är inte behov av inspelning på DVD men däremot på VHS. PÅ banden vill jag ha långplej så vid några tillfällen lång inspelningstid. Den ska kunna läsa av alla olika skivor. Den apparat jag är ute efter ska vara av bra kvalité och driftsäker och lättast att ställa in program på. Är det någon med synpunkter och åsikter? b/l

Reply to
b/l
Loading thread data ...

tillfället?

Jag

ha

Ja, se upp med kopieringskyddet. Kan bli svårt att kopiera från DVD til VHS om allt sitter i samma burk. Lättare om du kör från DVD-dator-VHS.

Reply to
DataSpider

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.