jordfelsbrytare i ojordat uttag

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
tja, frågan är enkel :

skyddar den mot oavsiktliga felströmmar till jord?


/rickard


Re: jordfelsbrytare i ojordat uttag

Quoted text here. Click to load it
Både ja och nej!

Om du har en apparat oberoende om den är jordad eller inte
och du sätter den i ett uttag som är ojordat så blir
apparaten ojordad.

Om du sätter samma apparat i samma uttag men har en jordfels-
brytare mellan så förblir apparaten ojordad men om du skulle
komma åt någonting ledande i apparaten och du sammtidigt
står/håller i någonting som är jordat (t.ex. ett elellement
som är jordat) så kommer jordfelsbrytaren att lösa ut.

MEN om det blir jordfel på en apparat som ska sitta i ett
jordat uttag men som inte gör det utan i ett ojordat uttag
med en jordfelsbrytare efter så blir apparaten strömförande
och jordfelsbrytaren löser inte ut FÖRÄN någon tar i den
stömförande apparaten och sammtidigt tar i någonting som
är anslutet till "sann" jord och felströmen uppgår till minst
den nivå som jordfelsbrytaren är byggt för, normalt 30mA.

--
/
Demmpa


Site Timeline