Goddag yxskaft? - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it


Och i allmanhet pavisade erat inlagg att allt synligt ljus da enligt
pastende ar mer farligt an mer eller mindre all form av radiotrafik vi
anvander.

Var och en bor har da inse att pastendet "hogre frekvens" ->
"farligare stralning" ar ren rapakalja.

Det urpsrungliga pastendet ar helt enkelt kunskpasforvirrande, och
blandar (medvetet?) olika begrepp - frekvens v.s. intensitet - med
varandra i syfte att mala satana pa vaggen.

Darfor ar jag nyfiken over den ursprungliga referensen till det
pastaendet? Vem i hela fridens namn kan ha grott ett sadant fro till
en kunskapsforvirrande folkmyt?Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it

Först, var har du dina åäö, engelskt tagentbord?

Sen skall du inte blanda ihop mig med andra (om du blir så upphetsad av
denna diskutionen så bör du kyla av dig lite). Jag har inte diskuterat
vilken frekvens som är farligast, blanda inte bort korten i denna
diskution här genom att stoppa in ovidkommande argument för att föra
bort diskutionen till något som inte har med denna saken att göra.

Fakta: EMS (ElektroMagnetiskStrålning) påverkar den biologiska faunan
(där mäniskan ingår) mer eller mindre. De mest påverkande faktorerna är
styrka (dvs effekt per ytenenhet), tid, och frekvens (ok nu tar jag upp
frkvens). Styrka pga att om du koncentrerar 1W på 1cell i kroppen så
kokar den bort inom loppet av någon sekund. Tid därför att värmen (det
mesta blir det) sprider sig och därigenom dämpar temperatur stegringen i
  ett begränsat område. Frekvens därför att vattenmolekylen (som kroppen
består mest av) har ett frekvensområde där den är lätt exciterad (har
för mig att det är runt 2gHz) och därigenom är påverkbar.

Några saker för dig att fundera på: visste du att cellerna i kroppen
börjar haverera redan vid 43 grader C?

Visste du att EMS dämpas när du för in en mäniska i strålningsfältet och
eftersom signalen dämpas så absorberar kroppen signalen på något sätt
och det enklaste vore väl och säga att det blir värme men kan också vara
andra typer av energier som elktriska laddningar innan det blir värme.

Visste du att blodet har består till stor del av biologiskt järn
(som är både magnetiskt och elekriskt ledande förutom att det går att
oxidera och binda syre vid), ledare och magnetfält....

Visste du att kroppen styrs av elektriska signaler, dina tankar är små
elektriska laddningar som överförs mellan celler i hjärnan och får dig
så upprörd över att andra inte har samma tankar som dig?

Visste du att man med små elektriska laddningar i dina nerver kan fixa
så du bara är en hjärna utan en kropp, dvs ostyrbar.

Visste du att man kan styra musklerna med små laddningar i nervbanorna
utan att hjärnan är inblandad i processen

Kroppen är fan så mycket mer komplicerad än vad vi kan ens fantisera om,
och vilka vägar ett EMS fält tar i mäniskokroppen och påverkar är mycket
svårt att förutsäga och inte så enkelt som du försöker få det att låta
utan att man forskar mer i detta ämne. Trots att vetenskapen försökt så
är inte hjärnan förståbar ens i mindre bitar ännu. Vi är mycket mer
komplicerad än en dator någonsin kommer att bli(ok "Data" i StartrekNG
får väl gå då;-)

Ta och läs lite fysiologi så du vet vad du pratar om innan du kastar ut
saker om mänskliga kroppen som du tydligen inte har så stor vetskap om.
Rekomederar P-O Åstrand en gammal goding inom ämnet arbets fysiologi, en
adept till han är Bengt Saltin och är mycket läsvärd.

Janne G

Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Vem menar ni att jag skulle ha bland i hopp er med? Vem ar ni? Vad
svamlar ni om? Jag svara pa ett inlagg skrivet av Goran Larsson. Ar
Janne G samme personen som denne ma handa?

Quoted text here. Click to load it

Ursakta, men jag foprstar inte vad ni dillar om har. Forbort
diskussione fran vad? Och pa vilket satt?


Quoted text here. Click to load it

Ja, det ar val kant. Klorofyll vet vall alla hur det tillverkas
numera?

Quoted text here. Click to load it

Ja, det var ju ett skojigt ex. Tillfor du 1 eV till fri elektron sa
kan du fa den att "koka" bort den med.

Quoted text here. Click to load it

Termodynamiklens lagar ar kanda for mig, ja.

Quoted text here. Click to load it

Vad har vattenmolekylens resonansfrekvens med diskussionen att gora
menar ni?

Quoted text here. Click to load it

Den tekniska termen ar denaturering. Hurvida cellen "haverar" pga av
denna process beror pa vilken typ av cellvanvand samt vilka och hur
manga protiner/enzymer som denaturerar.

De forsta proteinernan borja denaturerar vid >40 grader (och alla vid
Quoted text here. Click to load it
kritisk livsnodvandiga protinerna denaturerar vid den lagre angivna
temperaturen. (Vilka protiner detta ar ges som hemlaxa....)

Quoted text here. Click to load it

Ja, det kallas effektforluster och ar matbart precis hur mycket det
ar.. Man mater da detta i decibell. Det ar ganska enkelt att bestamma
exakt hur stora dessa effektforluster ar i manniskokroppen.

Satter du en mobiltlefon till huvud och snacka i runt en halvimme sa
har sa mycket effekt levererats till ditt huvud att temperaturen i
vanvanden stigit runt 1 grad. Dock kokar inga celler bort har.

Quoted text here. Click to load it

Nej blodet bestra inte "till stor del av jarn". Hemjoner (joniserat
jarn) ar budet till hema-globalin, och medverkar vid syre transporten.
Detta jarn ar dock en en forsvinnade lite del av den totala
blodmassan.

Quoted text here. Click to load it

hemjonen ar nu da bunden med lokala krafter som ar starkare an vanligt
forekommande falt fran vara antenner. Eller menar ni pa att den
elektromagnetsika stralningen vi normalt utsatts for skulle pa nagot
satt stora funktionen?

Quoted text here. Click to load it

Nej, men daremot elektrokemiska diton.

Quoted text here. Click to load it

Nej nagon sadan laddingar transpoterar normalt inte runt pa det sattet
som ni forsker gora gallande. Daremot transpoteras kalcium och natrium
joner in och ut ur axonen, detta ger upphov till lokala potential
forandring som sprider sig langs med axonet. Det som dock ror sig
"mellan" cellerna ar kemiska signalsubstanser i de synpatiskla gapet
mellan nervcellerna.

 Hurvida sedan denna transport av singalsusbstanser mellan
nervcellerna skulle anses vara vara tankar ar inte helt klart for mig.

Quoted text here. Click to load it

Varfor menar ni att jag skulle vara upprord over detta?

Quoted text here. Click to load it

Avser du eleptiska anfall har? I sadant fall ar det inte inte
laddningar som transpoteras, utan okontrollerade (osynkad) signalering
mellan nervcellerna i mer eller mindre hela hjarnan.

Quoted text here. Click to load it

Det tillhor allmanbilding att veta att 1) reflexrorelser kopplas om i
ryggmargen, och att  2) spanning som laggs over nevertradar som leder
till musklerna kan fa dessa  att kontrahera samt att 3) elektricitet
som leds genom muskelvavanden kan fa dessa att kontrahera.

Sa vad vill du ha sagt med ovan?

Quoted text here. Click to load it

Ja det ar val ingen som fornekat detta.

Quoted text here. Click to load it

I princip, dvs i enlighet med Heizenebergs osakerhetsrelation, ar det
inte bara svart utan faktiskt omojligt att "folja" vilken enskild
entitet som helst och dess "hela" betende.

Titar man pa faltet sa ar dock maxwells exkvationer en god
apromixation for oss.

Quoted text here. Click to load it

Man vet faktiskt enomrt mycket om just nervceller, darmed inte sagt
att man vet allt om nervceller eller dess funktion.

Quoted text here. Click to load it

Vad som ligger i fatet i framtiden vet vi intet om. Viste vi det sa
skulle vi redan ha uppfunnit det.

Quoted text here. Click to load it

Vad jag har last och inte last inom fysiologi har ni inte den minsta
anining om - och kan darfor inte ge mig nagra rekommendationer om vad
jag bor lasa.

Quoted text here. Click to load it


Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it


åter igen Intensitet!!!!


mikrovågsugnen är minst 2400 ggr starkare än en nalle på sin högsta
utsända effekt.

du kan utan risk innesluta en tänd 0.25 Watt fickglödlampa i handen
utan att bränna dig - men skulle du göra samma sak med en dito tänd
600 Watt halogenlampa i obegränsad tid.

- för det är faktiskt detta som du talar om
och inte elektromagetiska vågorna och dess verkan i sig...

termiska skador är detsamma oavsett om det är orsakat av dielektrisk
uppvärmning (ala microvågor) eller genom att placeras på en
het elplatta eller stoppas ned i kokande vatten.

/TE


Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Enligt vilken undersokning rader det sambandet?


Re: Goddag yxskaft?
Bo Anders Svensson skrev:


Quoted text here. Click to load it

Alla


Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Vi ska om vi är förståndiga inte ta dessa så kallade gränsvärden som
en varande sanning. Gränsvärden ändras ju alleftersom forskningen
fortskrider.  

De kan ju också tänkas att de andra kropparna utöver den fysiska
kroppen kan påverkas. Jag tänker då på de som kallas eteriska kroppen,
astrala kroppen, auran o.s.v.
Vem vet hur dessa kroppar påverkas och påverkas de så återverkar det
på den fysiska kroppen.  

/Göran


Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Låter minst sagt oerhört flummigt. Etern är sedan länge motbevisad
dessutom.

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ AA #769 ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
MSN: Ichimusai1972 AOL: Ichimusai1972 IRC: Ichimusai@IRCNet
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Hmm.. enligt - om jag mins rätt - var det Schrödinger som bevisade att
man inte kan observera ett skeende/objekt utan att påverka detsamma på
något sätt.

Eftersom man inte ur fysik mening har lyckats bevisa 'astrala kroppar',
'aura' etc. på något sätt ännu, så torde elektromagnetiska vågor
oavsett frekvens ha väldigt liten påverkan på dessa.

frågan är istället vad 'oro' och 'rädsla' ställer till med...

I detta fall så vill jag nog påstå att 'skrämsel' 'oro' som konsekvenser
av oriktig psedovetenskap, påstende och religion i avseende att
kontrollera mäniskors vilja och därmed resurser och dess medföljande
stressreaktion på kroppen är i högsta grad mer skadliga än vad någon
typ av svag ickevärmande lågfrekvent elektromagnetisk strålning
någonsin kan ge.

Det man inte vet om, det lider man inte av - gäller i högsta grad här.

/TERe: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Det motsäger jag inte.

Quoted text here. Click to load it

Torde ja, men kan man vara säker?

Quoted text here. Click to load it

Naturligtvis påverkar skrämsel, oro, religion och diverse så kallad
psedovetenskap men det förändrar inte att det kan finnas de tillfällen
då den fysiska kroppen samt eter, astralkroppar och aurafält påverkas.

Det är inte fint i den här västvärlden, ett arv efter kristendomen,
att tala om sådana saker som eteriska, andliga kroppar, substanser
utanför den biologiska kroppen ännu mindre att bedriva officiell
forskning.

Här i västvärlden och i synnerhet bland män är det ingen som ens vågar
diskutera och prata om vad han drömde i natt.

Drömmar räknas som hallucinationer och fantasier.

Åtminstone borde vi som läser här tänka om och inte falla in gemene
mans syn på hur världen är beskaffad.

Många uppfinningar och upptäckter har gjorts i området mellan sömn och
vakenhet och också från rena drömmar.

Var det inte glödlampans uppfinnare Thomas som brukade sitta i en
fåtölj med två metallkulor i vardera handen? När han sommnade av så
tappade han kulorna ner i nån hink och eftersom det då skramlade så
vaknade han och kom ihåg vad han drömt och med ledning av drömmen så
skapades många uppfinnigar.  

Han vågade alltså prata om drömmar men så kom han också någonvart här
i livet.

Jag vågar prata om astralkroppar om jag sen kommer någonvart är en
annan historia.

'Vetenskapsmännen' i stort har gjort det lätt för sig genom att bara
tänka i redan tänkta banor och efter dessa tänkta banor begära anslag
från skattebetalarnas kassa för att fortsätta tänka i redan tänkta
banor tills den dag pensionsdagen inträder.

Det är alltså oöverlagt att bortse från något som astralkroppar.
Bara för att det inte finns nåt fysiskt instrumet som kan detektera
t.ex. astralkroppen betyder inte det att den inte finns.

Quoted text here. Click to load it

Ibland, ibland inte.

/Göran


Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Hur kan något som inte existerar i verkligheten påverkas?

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se /

Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

precis - är dom inte påvisningsbara så kan dom heller inte
påverkas av fysikaliska storheter som elektromagnetiska vågor
(eller dess kvantmekaniska modell i form av fotoner) etc.

/TERe: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it
Jag är iofs lite sent ute i den här tråden men vi får inte
glömma att även om frekvenserna är är likartade för analog
tv och digital sådan så är väl moduleringsmetoden helt olika ?

Än så länge fattas det kanske tillräckligt med jämförande studier
som jämför AM/FM modulerade sändare kontra pulsade sändningar ?

/Lars


Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Det ar kant att vastvarlden lider av sina "egan sjukdomar", och dessa
refereras till sasom "valfardssjukdomar" eller folksjukdomar. Det har
gjorts en valdigt manga studier om orsaken till dessa sjukdomar, men i
merparten av fallen sa skylls dessa sjukdomar inte pa AM/FM modulerade
sandare, utan mest pa varan livstil sasom kost- och motionsvanor.

Foreslar du nu ovan ar att vi i stallet skall rikta om
forskningsbidragen i sammhallet pa sadant satt att att de skall
koncentrerar sig pa eleketromagnetsikstralning och dessa
verkan-orsakssamband med varan halsa, hellre da an att studera
forhallandet mellan mat/motionsintag och halsa (vilket har ett bevisat
samband med vara folksjukdomar)?


Re: Goddag yxskaft?
On Tue, 28 Dec 2004 16:18:27 GMT, snipped-for-privacy@invalid.invalid (Goran Larsson)

Quoted text here. Click to load it

Det existerar men kan visst inte detekteras av nåt instrument.

/Göran


Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it


"inte detekteras" i princip, eller av nuvarnande tekniska
begransningar?

Re: Goddag yxskaft?
On Wed, 29 Dec 2004 13:27:55 +0100, Bo Anders Svensson

Quoted text here. Click to load it

Kan troligen inte detekteras av nuvarande teknik.

Vissa personer kan med typ slagruta detektera auror och liknade
fenomen men det räknas ju inte eftersom detta sättet är beroende av en
mänsklig varelse.

/Göran


Re: Goddag yxskaft?
On Tue, 04 Jan 2005 08:45:27 +0100, Goran Soderlind

Quoted text here. Click to load it

Vad innebar "kan troligen"?

Quoted text here. Click to load it

Studier gjorda pa detta pavisar att de kan dedektera dessa fenomen
ungefar i samma frekvens som slumpen forutsager att man kan gora det.


Re: Goddag yxskaft?
On Tue, 04 Jan 2005 10:24:29 +0100, Bo Anders Svensson


Quoted text here. Click to load it

Du borde fråga vilka gjorde studierna och vad är syftet med dessa
studier.

/Göran
Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Syftet med studierna ar oftast att ta reda pa om man kan utesluta den
slumpvisa faktorn, ja. Sa lange studien ar korrekt utford sa spelar
det mindre roll vem som utforde den, och vilka motiv det kan tankas ha
bakom detta.  Med en korrekt studie avses da nu en studie enligt
"vetenskapliga principer".  Personliga motiven med studier skall da
bort per automatik soteras bort. Dvs studierna ar asiktsneutrala.

Men jag forstar ditt svara ovan som att du kanske menar pa att det
foreligger nagon form av konspiration har, dar man medvetet forsoker
fa fram enbart en viss typ av svarsresultat. Vem skulle det i sadant
fall ganga?


Lat oss begrunda den fragan.

Antag att man nu faktiskt kan finna olika fenomen med slagrutor, sa
skulle en korrekt studie om detta som pavisar att sa ar fallet sla ned
som en bomb i vetenskaplig press - och forfattren skulle bli beromd
over en natt. Det finns alltsa ett starkt vetenskpaligt motiv att
kunna publicera sadan har artiklar i vetenskaplig press.

Nu sker dock inga sadan har "bombnedslag" i den vetenskapliga pressen,
sa antingen ar fallt som sa att dessa fenomen som vi benamner
pseduvetenskapliga faktist inte kan utfora det som det uger sig for
att kunna, eller sa skulle det forekomma nagon form av global
konsipration inom det ventenskapliga samfundet som per automatik
filterar bort alla sadan har rapporter.

Det dar sistanamnda framstar dock som orimligt, ty forskare ar inte
organiserade i nagon from av sluten "frimurarorganisation", utan
bestra av manga oberoende inbordes tavlande forskarteam runt om i hela
varlden.


Site Timeline