Goddag yxskaft?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
"Finns det risk för farlig strålning från digital-tv-masterna?
Nej, den strålning som når din takantenn ligger klart under de gränsvärden
som finns."

http://www.regeringen.se/sb/d/4975#35908


--
_________________________________________
Usenet Zone Free Binaries Usenet Server
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Vad ar detta for trams?

Vi har haft TV-master, vad ar det nu, i runt 50 ar, och radiomaster i
runt 100 ar och ingen har bekymrat sig over "farligheten" i dessa de
senaste decenierna.

Helt plotsligt anvander man mer eller mindre samma teknik, men sander
du digital information i stallet for analog. Pa nagot mirakulost satt
sa skulle da denna elektromagnetiska stralingen vara "annorlunda" och
"farlig". Varfor skulle fallet vara sa?

Att spela pa folks okunninghet och radsla i folkhemmen ar inget nytt.
Det har alltid forekommeit, eftersom det alltid ar nagra som tjanar pa
att skramma folk pa diverse olika satt.

Vad ar nasta sak som kommer att vara "farligt"? lat mig gissa:
tradlost LAN kanske?? Troligtvist cancerframkallade det med...Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it

Jag kommer ihåg för många, många år sedan då vi lyssnade på radio
på mellanvågsbandet. Jag tror det var 960 kHz och sändaren här i
Göteborg fanns ute i Västra Frölunda. Det var två häftigt höga
master med sisådär 100 kW sändningseffekt. Gick man nära masterna
med ett lysrör i handen lyste det säkert. Hur mycket strålning var man
utsatt för då tror ni?

I lägenheterna som var belägna nära masterna i Högsbo kunde man höra
radiomusik i spisen eller i värmeelementen på sina håll.

Här: http://web.telia.com/~u87701228/feedback.htm
hade en kille en tråd från järnsängen till en germaniumdiod fram
till en högtalare kopplad i andra änden till ett element. Han hörde
vad som sades om det var tyst i rummet.

Då var det ingen som var rädd för strålning, inte var det någon förhöjd
cancerdödlighet i Göteborg vad jag vet.

Dagens överdrivna rädsla är smått hysterisk anser jag.

Man protesterar mot mobilmaster och dess strålning men sätter gladeligen en
mobiltelefon till örat på barnen med kanske 1000 gånger mer strålning
än från masterna (där barnen befinner sig).

sm6bjj,
RalphRe: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it


Ett rätt så vanligt fenomen om man bor nära en radioamatör, man får in
hanns/hennes sändningar i spisen eller stängda stereoanläggningar.Re: Goddag yxskaft?
On Thu, 23 Dec 2004 14:47:11 +0100, Bo Anders Svensson

Quoted text here. Click to load it

Det är andra frekvenser nu.

/GöranRe: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it

Nja, UHF har väl använts sedan TV2 introducerades för drygt trettio år sen i
alla fall.

Faktum är att det snarare kommer att bli mindre utstrålad effekt när det
analoga nätet släcks och ersätts av det digitala. Jag kan inte siffrorna men
är det inte ungefär en faktor tio i effektskillnad mellan en digital mux och
en analog tv-kanal på UHF-bandet?

Fredrik ÖstmanRe: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Jo, men alla vet ju att det ar farlig tatt titta pa TV. Barnen blir sa
valdsamma da. ;)


Re: Goddag yxskaft?
On Fri, 24 Dec 2004 07:45:54 +0100, Goran Soderlind

Quoted text here. Click to load it

Ja forstar, "andra frekvenser". Nagot nytt, nogot okant, nagot
"farligt".

Fragan kvarstar dock om precis vilka "farliga" egenskaper dessa "andra
frekvenser" da skulle besitta som de ovriga tusentals andra
frekvensbanden var stralning flyger genom vara kroppar dag in och dag
ut inte besitter?

Det existerar en typ av radiostralning jag lungt kan pasta vara
farlig, och detta ar nar man diskuterar frekvensband i gammabandet
(aven kant som radioaktivstralning).

Men desssa elektromagnetiska vagor ar inte farliga pga sin frekvens,
utan pga relationen mellan frekvens och energinnehall i stralningen.

Energi kommer i paket i radiovagor, dessa paket kan varken vara storre
eller mindre. Sa oberoende av intensiteten (effekten) pa stralningen
sa ar energi i varje paket den samma. Men vad ar det som ar farligt
med energin gammastralningen da?

Jo, det finns tillrackligt med energi i den stralningen for att
jonisera atomer, dvs slita bort en elektron fran yttersta skalet hos
en atom. Dessa joner stor da funktionen for levande celler och ar ett
farliga problem for celler och maste, och kan, neutraliseras av dem.
Sjalva DNA't kan ocksa skadas av stralning genom jonisering, men som
tur ar har vi ett DNA reperation system som kan bade dedektera och
reparera just skador pa DNA't.

Stralningen i sig sjalv ar alltsa inte farlig, utan den verkan den
utgor. Det ar vad som garanterat /ar/ farligt med gammastralning.

Om vi nu tittar pa de frekvenser vi anvander for att transpoterar
information. Anvander vi radiokativ frekvenser har? Nej det gor vi
inte. Men hur  mycket energi finns tillgangligt i denna typ av
stralning, dvs frekvenser da? Nog for att joniser atomer?

Nej, men daremot finns, dvs om frekvensen ar tillrackligt, energi
tillgangligt for att att existera atomer. Exitation kan lite forenklat
beskrivas som en uppvarmning av materia, om vi nu befinner oss i ett
elektromagnetisk falt sa kommer vi foldrikligen att varmas upp. Dvs vi
absoerberar energi ur faltet.

Dett ar ett energiforlust "pris" stralningen maste betala nar den
passerar materia. Man kan precis masta hur mycket energi stralningen
avger nar den passerar materia av olika tyoer och tjocklekar.

Detta kallar man "effekt forluster" och effektfurluster ar for oss
alla bekant nar vi t ex forsoker tala i mobiltelfoner i tunnlar eller
forsoker fa in marksand TV pa kampingplatsen, etc, etc.

Men varfor borjar vi nu da inte "koka"  om vi nu abosrberar energi
hela tiden fragar sig den nyfikne lasaren?

Jo, anledingen till detta ar att intensiteten, dvs effekt
utstralningen, pa radiovagorna inte ar tillrackligt hog. Med andra
ord: du kan inte absorbera mer effekt anvad som finns tillgangligt i
stralningen. Och i effekten i den stralningen som sands ut av vara
antenner ar for lag att koka oss.

Staller du dig darmot framfor en militar radar som med latthet kan
brassa pa 1000W i uteffekt, sa kan du saket grilla en kyckling pa den
anttenen om du sa vill och onskar. Ett mer vardaligt exempel pa
hogeffektstraling som orsakar uppvarmning ar microvagsungnar.

Den kanda potentiaella farligheten ligger alltsa i dess formaga att
varma upp oss oonskat mycket.

Ar dock intensiteten tillrakligt lag, vilket ar en matbar faktor, sa
foireligger inte denna risken. Vilken man da kan sammafatta som
foljande:


  "Finns det risk för farlig strålning från digital-tv-masterna?
   Nej, den strålning som når din takantenn ligger klart under
   de gränsvärden som finns."


Om man nu anda havdar att radiovagor ar "farliga" pga att "andra
frekvenser" anvands, da ar det upp till den som havdar detta, att
pavisa de for oss andra okanda, i det narmast mystiska, fysikaliska
egenskaper som leder till dessa pastadda farligheter.


Annars kommer vi att stalla oss fragan "Vad ar detta for trams?"


Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it

Jo, men då är det så att de ytterst låga effekter som dessa mobilmaster
producerar inte kan orsaka några farligheter för oss människor.

Jag tror att den kosmiska strålningen som alltid funnits är betydligt farligare.

Mycken skrämselpropaganda baserar ju sig på okunskap, eller hur?

God Jul

RalphRe: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Vilka motiv kan ligga bakom att nagon forsoker sa radsla om nagot?

Svaret pa den fraga ar inte helt sallan sasom ni anmarker; okunskap.

Ett annat svar kan vara; pengar. Det kan namligen finnas pengar att
tjana har. Man kan t ex salja prylar eller tjanster med "egenskaper
som skyddar", dvs magiska amuletter och ritularer som motverkar de
pastadda farligheten.

Vi hamnar da i stutionen om pojken som satt i tradet och vralde. En
man kommer forbi och fragar:

 - Varfor sitter du dar i tradet och skricker?
 - For att skramma bort vargen!
 - Men har finns ju ingen varg!?!
 - Just det!

Quoted text here. Click to load it

Onskar det samma.Re: Goddag yxskaft?
On Fri, 24 Dec 2004 19:44:23 GMT, "Ralph Höglund"

Quoted text here. Click to load it

Det ar faktiskt inte laga effekter om vi nu jmf med naturligt
forekommande falt (las: stralning). Askvader och norrsken ar det enda
naturligt genererade elektromagnetiska falt som jag kan komma pa, pa
rak hand, som faktiskt ar starkare men dessa ar enbart tidvisa
foretelser. I ovrigt ar naturligt forekommande falt (sasom
jordmagnetism) mycket, mycket, svagare an de vi manniskor skapar.

"Farligheten" bygger pa grundtanken att detta ar "annorlunda" och
"okant" (vilket brukas anges sasom "starkare falt", "varierande falt",
"andra frekvenser", etc, etc) i den bemarkelsen att vi inte naturligt
under evolutionens gang har exponerats for sadan har falt och darmed
inte har nagot "naturligt skydd" mot eventuella farligheter som dessa
fenomen kan besitta. Forsiktighetsprincipen sager da till pessimisten
att vi skall anta varsta scenariot: dvs detta /ar/ farligt, punkt.

Men denna tanken ar visserligen inte ett osunt tankande, men det ar
motsagande mot andra fenomen som vi dagligen utfor. For man kan da nu
lika garna borja generalisera villt har: man kan t ex resonera som sa
att vi inte under evolutionens gang standigt har haft tillgang att
tvatta oss varje dag, och darmed sager oss forsiktighetsprincipen att
det ar farligt att tvatta sig varje dag.

Darmed inte sagt att jag faktiskt /kan/ bevisa att detta /inte/ skulle
vara farligt. Man kan namligen inte bevisa en sadan har typ av
negation av fragestallningen.

Ovan staende betyder dock /inte/ att det ar farligt. Fragan ar alltsa
oppen. Dock tjanar det ingen till nytta, for det som soker upplysning,
att varken bedriva eller lysna till skramslepropaganda vilken nyttjar
sig av kanslomassiga argument med anvandandet av varde laddade ord sa
som "farligt" och "stralning".

Nu sager jag inte att alla som anvander dessa ord medvetet bedriver
skramslepropaganda, utan att en del kanske helt oskyldigt "lanar"
orden utan att tanka pa vilken konsekvens anvandandet av dem kan ha.

Quoted text here. Click to load it

I tomrymden, utan skydd, ar den direkt farlig ja, men med ett
skyddande magnetfalt som vi har runt jorden ar den kosmiska stralning
vi utsats for -- i ett lang perspektiv -- nyttigt for artvariationen.
Dock inte alltid for den enskilda individen.Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it

glöm inte det termiska strålningen som vid 290 grader kelvin ligger på
-174 dBm/Hz i 50 Ohms system

'stråling' finns alltid naturligt och på i stort sett alla frekvenser,
så man kan inte säga att levande varelse inte är 'bekanta' med alla de
olika frekvenser som används i våran kommunikation - utan det handlar
bara om intensiteten.

/TE


Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it
gränsvärden
Quoted text here. Click to load it

Yxskaft var ett svar på fel fråga, sändare i frågan och mottagare i svaret,
ifrån regeringen_________________________________________
Usenet Zone Free Binaries Usenet Server
More than 120,000 groups
Unlimited download
http://www.usenetzone.com to open account

Re: Goddag yxskaft?


Quoted text here. Click to load it

Det ar fortfarande trams i den bemarkelsen att man anvander ord sasom
"farligt" och "stralning" i kombinationen med digitala tv-master.

Pss som foljande fragor ar trams:

"Finns det risk for farlig stralning fran SR radio-master?"
"Finns det risk for farlig stralning fran polisens comradio?"
"Finns det risk for farlig stralning fran militaresn truppradio?"
"Finns det risk for farlig stralning fran tradlosa musar?"
"Finns det risk for farlig stralning fran microvags ugnen?"
"Finns det risk for farlig stralning fran grannens amatorstation?"
"Finns det risk for farlig stralning merklins tagbanor?"
"Finns det risk for farlig stralning fran aggvispen?"
"Finns det risk for farlig stralning fran tv aparaten?"
"Finns det risk for farlig stralning fran datorn?"
"Finns det risk for farlig stralning fran datorn?"

Viss kan det finnas en viss risk ("farligt" ar daremot ett tveksamt
och hogst hypotetiskt ord), pa samma satt som det finns en risk nar du
tvattar dig med tval varje dag: det ar inte halsosamt for huden utan
"farligt" att gora sa. Daremot ar det posetiva effekterna vi vinner
fran detta beteende tillrakligt att forsvara tvagning av kroppen varje
dag.

"Ar det farligt att aka bil?". "Jo det ar det." Innebar denna risk att
du nu vill avsta fran att anvanda bil?

Allt handlar alltid om en forlust/vinst ekvation. Det finns ingenting
du kan gora som /inte/ ar farligt pa ett eller annat satt. Mojligen ar
att befinna sig i tillstandet "dod" det ena ofarliga man kan gora.Re: Goddag yxskaft?
Bo Anders Svensson skrev:
Quoted text here. Click to load it

Och....

Radiostrålning är farlig.

Högre frekvens=sämre för hälsan

Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Om detta är riktigt så är
  P3 farligare än P1
  rött ljus farligare än P3
  blått ljus farligare än rött ljus

Ordnat efter frekvens har vi t.ex.

   radio
   TV (UHF)
   mobiltelefoner, NMT 450
   mobiltelefoner, GSM 900
   mobiltelefoner, GSM 1800
   mobiltelefoner, UMTS (3G)
   mikrovågor
   värme (infrarött ljus)
   rött ljus
   . . .
   blått ljus
   ultraviolett ljus
   röntgenstrålning
   gammastrålning

Om högre frekvens innebär sämre för hälsan så är mobiltelefoner alltså
mindre farliga än rött ljus, eller kan det vara så att det inte är så
enkelt som du tror?

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se /

Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Stoppa ner handen i en gryta med kokande vatten och berätta vad du
känner. Ska vi förbjuda vatten för att det är så farligt? Ta bort
grytan och lägg handen direkt på spisplattan och berätta vad du känner.
Ska vi förbjuda spisar? Jämfört med en vanlig spis så är mikrovågsugnen
inte alls farlig då du inte kan stoppa in handen i den samtidigt som
mikrovågor genereras. Skulle du koppla förbi alla säkerhetsfunktioner
så är uppvärmningen av handen inget speciellt kostigt alls, ungefär som
att koka handen i en gryta på spisen. Är mikrovågsugnen speciellt
farlig bara för att den använder mekanismer som är okända och magiska
för vanligt folk?

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se /

Re: Goddag yxskaft?
Quoted text here. Click to load it

Men du sade ju i ett inlägg tidigare att microvågor inte var farliga,
hur skall du ha det nu då? In med handen bara.... ;-)

Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

Jag har inte skrivit att mikrovågor inte är farliga. Jag listade ett
antal olika signalkällor i stigande frekvens som svar på påståendet
att högre frekvens innbar farlighet. Enligt *det* påståendet är rött
ljus farligare än mikrovågor.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.com /

Re: Goddag yxskaft?

Quoted text here. Click to load it

jo, röd ljus är så energirikt att det duger som energikälla åt
rödalger, att via vissa färgämnen svärta silverbromid/klorid
(fotografi) samt reta nerv i syncell och olika halvledarstrukturer
(sensorer).

Det fins solceller som fungerar mycket mer effektivt på IR än
vanligt ljus och därför varit intressant för direktillverkning
av elström från heta värmestrålande värmekällor av olika slag
- framförallt att det går att göra kompakt då intensiteten från
en 500 - 600 grader varm yta är mycket högre än motsvarande från
solen och därmed mycket mer omvandlad elenergi per cm^2 kiselyta.


Inget av detta lyckas man med ens nog så högfrekvent mikrovåg
i många GHz-området ännu - då microvågs-fotonen ligger många
tusen gånger lägre i energiinehåll än motsvarande rödljusfotonen.


/TE

Site Timeline