Farligt

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

 
Kraftledningen matades med så kraftig elström att
linorna utvidgades och fick kontakt med ett staket.
http://www.dn.se/sthlm/okad-tillsyn-efter-allvarligt-elfel-1.887630
Hårresande!
 

Site Timeline