Compaq LTE Elite..

Nån som har pinout eller en hårddisk till någon Compaq LTE Elite modell? Så man kan få fram pinout av hårddisk kontakten (odokumenterad).

Reply to
pbdelete
Loading thread data ...
14 Apr 2006 18:03:51 GMT, snipped-for-privacy@spamnuke.ludd.luthdelete.se.invalid ba:

Menar du kontakten till själva disken eller kontakten mellan diskkassetten/plåtbaljan och datorn?

Charlie.

--
A strong conviction that something must be done is the parent of many
bad measures.
 Click to see the full signature
Reply to
Charlie R

Tänkte mellan den kontakt man sätter i datorn och hårddisken kan visa hur man kopplar in en vanlig ata disk.

Dvs, det jag saknar är ett schema: compaq-hdd-kontakt ata disk. Det räcker med att nån sitter med en stendöd hårddisk och multimeter för att få kläm på det..

Reply to
pbdelete

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.