TN-C-S

Radimo za neimenovanu firmu energetske instalacije veæ par godina i uvijek pola¾emo FeZn traku u kanal izmeðu trafostanice i na¹eg elektroormariæa iznad 4 ¾ilnog PP00 kabela jer se radi o trofaznom napajanju.

Koliko ja znam, to nije potrebno jer imamo PEN vodiè, ali s obzirom da projektant to forsira mi to konstantno radimo?!

Sad bismo trebali napojiti ormariæ iz TS-e udaljene oko 200m... ©to sad, da polo¾imo 200m trake?

Reply to
God
Loading thread data ...

To mu je valjda kakva-takva za¹tita od onih koji æe 'sutra' kopati za plin, vodovod, kanalizaciju, TT-instalaciju itd....

Reply to
vaso

vodovod, kanalizaciju,

valjda, ne vidim funkcionalne dobiti od te trake... pogotovo zato ¹to redovito izvodimo prstenasti uzemljivaè.

Reply to
God

Naravno da je potrebno - sto bi se dogodilo u slucaju pucanja PEN voda?

Reply to
megamusic

a ¹to bi se dogodilo? pogledaj kako izgleda ¹kolski prikaz TN-C-S sustava. nema nikakvih dodatnih spojeva osim PEN voda. ako objekt ima uzemljivaè neæe se dogoditi ni¹ta stra¹no (3f motori æe raditi kao i prije, 1f tro¹ila æe raditi na ni¾em naponu i neæe im funkcionirati prekostrujna za¹tita, ¹to jo¹?)

govorim o onom ¹to je potrebno po PS-u, a ne ¹to bi bilo idealno! gdje pi¹e da je traka nu¾na?

Reply to
God

U skolskom prikazu zanemarena je impedancija vodova.

Pa recimo kucista ce biti pod naponom (ne mora biti neki veliki, u odredjenim slucajevima dovoljno je par volti da izazove ostecenje elektronike), potencira se naponski ljevak oko objekta...

Traka osim kao dodatni uzemljivac korisnika sluzi i kao pogonsko uzemljanje TS-a pa je zahtjeva HEP.

Reply to
megamusic

èekaj malo... pa nismo mi korisnici ti koji trebaju graditi pogonski uzemljivaè! netko je veæ prije mislio o tome prije no ¹to je TS pu¹tena u rad, ne misli¹ li tako? :) ¹to æemo sad, za svaki NN odvod iz TS, raditi novi uzemljivaè u kanalu s napojnim vodom?!
Reply to
God

uzemljanje

Uzemljenje trafostanice je fizicki malo (povrsina TS +eventualno traka uz

10kV kabel) i kao takvo je dovoljno za TS (unutra je i tako izjednacenje potencijala) ali ne i za mrezu pa se zato dodaje ta traka. Stos je da TS mora imati bolje uzemljenje nego korisnik, inace bi bilo moguce da prekid PEN i istovremeni zemljospoj kod potrosaca s boljim uzemljenjem podigne potencijal citave mreze.

Kabel izmedju TS i mjerila (KPO) spada u nadleznost distributera i tu onda vrijede HEPova pravila.

Reply to
megamusic

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.