Re: CD player u DVD

Imam jedno pitanje. Naime, recimo da imam stari CD/MP3 player

>(mikro-linija) i recimo da mi se svidja izgled. Recimo da imam jedan DVD >player (linijski). Moze li se uzeti samo DVD laser i prebaciti ga u CD tako >da na njemu se moze pustati DVD MP3? Treba li jo¹ dodatne stvari stavljat? >Znam da je ta radnja skoro pa besmislena, ali interesira me mogucnost. >

Da. Stvar je potpuno besmislena jer u CD ima¹ samo laser za èitanje CDa, a u DVD ima¹ posebno laser za DVD i CD. Laseri su oklopljeni i zalijepljeni u svojim kuèi¹tima tako da ih je te¹ko izvaditi bez o¹teæenja, a i sam sklop lasera za DVD i CD je drukèiji tako da ne treba¹ uopæe razmi¹ljati o tome. Ono ¹to bi mogao uèiniti za taj izgled je uzeti neki DVD player i staviti ga iza mikro linije, a isti spojiti na ulaz pojaèala iste. Sliènu stvar sam napravio kod prijatelja koji ima obrt i kome je oti¹ao CD player na mikro liniji pa sam uzeo jedno comp napajanje i comp CD, spojio i to je radilo godinama ali tebi bi bio problem jer ne bi mogao koristiti comp DVD po¹to isti na sebi nema Play tipku.

Reply to
hombre
Loading thread data ...

I da ima Play tipku, opet ni¹ta jer je ona bila u funkciji samo za Audio-CD. Hoæu reæi, CD-pogoni iz kompa, bez kompa ne sviraju MP3......

Reply to
vaso

Akhmm! Ono mp3 uopæe nisam ni opazio.

Reply to
hombre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.