ogrzewanie mieszkania IR - Page 6

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu poniedziałek, 28 stycznia 2013 18:45:57 UTC+1 użytkownik u
zytkownik napisał:
ci  
Quoted text here. Click to load it
59 z?. Grzejnik za  
Quoted text here. Click to load it
 to jeszcze grzeje.
Quoted text here. Click to load it
  
Quoted text here. Click to load it
?ugi takiego  
Quoted text here. Click to load it
aci odszkodowanie,  
Quoted text here. Click to load it
Strachy na lachy. Oczywiście możesz teraz napisać że zn
asz setki przypadków pożarów spowodowanych przez grzejniki z
a 6 dych. Możesz również się nie ośmieszać i  
nic nie pisać.

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Quoted text here. Click to load it

Nie znam setek przypadków pożarów, ale znam jeden, który na szczęście  
skończył się szczęśliwie, bo poza spaloną odzieżą oraz obuwiem nie doszło do  
pożaru, ponieważ poza ww częściami garderoby nie było nic palnego w pobliżu.
Za to znam setki instrukcji takich grzejników, w których producenci  
jednoznacznie piszą, że nie wolno pozostawiać pracującego  
urządzenia/grzejnika bez nadzoru.
Ceny grzejników dopuszczonych do pracy bez nadzoru zaczynają się na poziomie  
kilkuset zł.
Tak więc grzejnik i grzejnik to nie to samo.

Quoted text here. Click to load it

Oczywiście mogłem tego nie pisać i Cię nie ośmieszać, ale wtedy dalej byś  
żył w niewiedzy i filozofował :)  Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu poniedziałek, 28 stycznia 2013 23:22:00 UTC+1 użytkownik u
zytkownik napisał:
ci  
Quoted text here. Click to load it
 ?e znasz setki  
Quoted text here. Click to load it
i za 6 dych.
Quoted text here. Click to load it
, kt?ry na szcz?cie  
Quoted text here. Click to load it
? odzie?? oraz obuwiem nie dosz?o do  
Quoted text here. Click to load it
y?o nic palnego w pobli?u.
Quoted text here. Click to load it
producenci  
Quoted text here. Click to load it
cuj?cego  
Quoted text here. Click to load it
 si? na poziomie  
Quoted text here. Click to load it
? i nic nie pisa?.
Quoted text here. Click to load it
e o?miesza?, ale wtedy dalej by?  
Quoted text here. Click to load it

To Ty filozofujesz. Drogie ma być bo inaczej Twoje pisanie jest bez se
nsu. Współczesny grzejnik za 6 dych ma 4 niezależne zabezpie
czenia. Piątym jest bezpiecznik w instalacji. W czym te drogie bezpiec
zniejsze?

Re: ogrzewanie mieszkania IR


Quoted text here. Click to load it

Nie chce mi się dalej ciągnąć tego tematu, skoro jesteś, aż tak leniwy, aby  
sięgnąć po pierwszą z brzegu instrukcję obsługi jakichkolwiek grzejników  
elektrycznych.
Nie jestem teoretykiem. To co piszę to problem, z którym sam się zetknąłem,  
kiedy musiałem wytypować grzejniki elektryczne dla pracowników, aby im  
grzały budy (melaminy), w których oni pracowali. Naprawdę trudno było  
znaleźć coś spełniające kryterium pracy bez nadzoru. Niestety problem  
polegał na tym, że grzejniki musiały pozostawać włączone przez 24 godziny na  
dobę.  Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu wtorek, 29 stycznia 2013 00:22:35 UTC+1 użytkownik uzytkownik napi
sał:
Quoted text here. Click to load it
ensu.  
Quoted text here. Click to load it
e?
Quoted text here. Click to load it
ak leniwy, aby  
Quoted text here. Click to load it
 grzejników  
Quoted text here. Click to load it
tknąłem,  
Quoted text here. Click to load it
 im  
Quoted text here. Click to load it
ło  
Quoted text here. Click to load it
roblem  
Quoted text here. Click to load it
z 24 godziny na  
Quoted text here. Click to load it

Piszesz że ogarniasz jakiś temat. To może oprócz Ciebie są jeszcz
e i inni też coś ogarniający a nawet znający się na czymś. Grze
jnik mający 4 niezależne zabezpieczenia i do tego zrobiony zgodnie z za
sadami sztuki jest bezpieczny i może pracować bez nadzoru nawet jak w i
nstrukcji napisali coś innego. Problemy były z ŚP Farelkami. One mia
ły jedno kiepskie zabezpieczenie. Używam do ogrzewania mieszkania mię
dzy innymi grzejników zwanych konwektorowymi. Bezawaryjnie po niewielkiej
 modyfikacji przepracowały jakieś 14 lat. To były jedne z najtańszy
ch grzejników jakie wtedy były dostępne. Dwa lata temu miały zrobio
ny remont polegający na rozebraniu i zaniesieniu obudów do lakiernika.  
Z grzejnikiem do firmy dałeś zły przykład. Jako automatyk powiniene
ś pamiętać ze szkól że najważniejszym zabezpieczeniem w jakie p
owinno być wyposażone każde urządzenie do którego będą mieli  
dostęp przypadkowi ludzie. Jest zabezpieczenie przed ich głupotą. Grz
ejnika w domu nikt nie kopie, nie odpala od niego papierosów, nie siada n
a nim itp. Bo jest jego i szkoda popsuć bo za własne pieniądze trzeba
 będzie kupić nowy.

Re: ogrzewanie mieszkania IR
On Mon, 28 Jan 2013, snipped-for-privacy@gmail.com wrote:

Quoted text here. Click to load it

  Na prawie ubezpieczeniowym (bo to o nie chodzi!) się nie znam,
ale spróbuję, a co.

Quoted text here. Click to load it

  Ale w razie pożaru udowodnienie, że taki "nieinstrukcyjny" grzejnik
był włączony, będzie wystarczającym powodem do niewypłacenia
odszkodowania.
  Firma pokaże Ci pozycję par.17 punkt 8a i do widzenia.
(numerki z kapelusza :>, idzie o zasadę)

  Ubezpieczenie DOBROWOLNE działa na DOBROWOLNYCH warunkach, a jednym
z nich bywa stosowanie sprzętu przystosowanego do określonego
użytkowania, kropka.
(zresztą w przypadkach ustawowych działa to tak samo, mozesz mieć
pewność że jakiś sprzęt jest lepszy pod każdym względem od innego,
stosowanego np. w kopalni, ale to nie uprawnia aby ten lepszy zwieźć
pod ziemię i tam używać; przykłady można mnożyć).

  Tu nie chodzi o Twoje głębokie przekonanie, że dany grzejnik
nie spowoduje pożaru. Ba, tu nie chodzi o to, czy on spowoduje
pożar.
  Wystarczy że łamie warunki ubezpieczenia.

pzdr, Gotfryd

Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu wtorek, 29 stycznia 2013 15:08:18 UTC+1 użytkownik Gotfryd Smolik  
news napisał:
Quoted text here. Click to load it
napisał:
Quoted text here. Click to load it
 zetknąłem,
Quoted text here. Click to load it
aby im
 było
Quoted text here. Click to load it
y problem
rzez 24 godziny na
Quoted text here. Click to load it
ru
innego,

Jak jest pożar to instrukcja obsługi też się spali. Jak udowodnisz  
że w tej jednej jedynej nie było błędu drukarskiego? Pomijam drobny
 szczegół że nie ma ustawowego obowiązku przechowywania instrukcji  
obsługi. Jak by był to w każdej instrukcji obsługi był by zapis z
e trzeba ją przechowywać. A brak w przypadku kontroli zagrożony jest  
jakąś karą. I tak dla osłody. Nie ma obowiązku nie bycia analfabe
tom ani obowiązku czytania ze zrozumieniem. Jak jest pożar to zawsze us
talane są przyczyny powstania pożaru. Robi to biegły. Jego instrukcja
 obsługi nie interesuje. Instrukcja obsługi to nie urzędowy dokument.
 I to by było na tyle jeśli idzie o zapisy w instrukcjach obsługi.

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Quoted text here. Click to load it
tej jednej jedynej nie było błędu drukarskiego? Pomijam drobny szczegół że
nie ma ustawowego obowiązku przechowywania instrukcji obsługi. Jak by był to
w każdej instrukcji obsługi był by zapis ze trzeba ją przechowywać. A brak
w przypadku kontroli zagrożony jest jakąś karą. I tak dla osłody. Nie ma
obowiązku nie bycia analfabetom ani obowiązku czytania ze zrozumieniem. Jak
jest pożar to zawsze ustalane są przyczyny powstania pożaru. Robi to biegły.
Jego instrukcja obsługi nie interesuje. Instrukcja obsługi to nie urzędowy
dokument. I to by było na tyle jeśli idzie o zapisy w instrukcjach obsługi.
Quoted text here. Click to load it

Pożar powstaje na skutek uszkodzenia w telewizorze. PZU odmawia wypłaty  
odszkodowania bo w warunkach ubezpieczenia jest obowiązek kontroli  
przewodów kominowych 2 razy w roku, a właściciel nie ma kwitu od firmy  
kominiarskiej.

A przykład ze spaloną instrukcją jest bez sensu. to likwidator sprawdzi  
typ grzejnika i znajdzie że ten typ nie mógł być używanych w takich  
warunkach. Co ty miałeś w spalonej instrukcji to nikogo nie obchodzi.


--  
pozdrawiam
MD

Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu wtorek, 29 stycznia 2013 20:36:28 UTC+1 użytkownik Mario napisał
:
Quoted text here. Click to load it
isz że w tej jednej jedynej nie było błędu drukarskiego? Pomijam dr
obny szczegół że nie ma ustawowego obowiązku przechowywania instruk
cji obsługi. Jak by był to w każdej instrukcji obsługi był by zap
is ze trzeba ją przechowywać. A brak w przypadku kontroli zagrożony j
est jakąś karą. I tak dla osłody. Nie ma obowiązku nie bycia anal
fabetom ani obowiązku czytania ze zrozumieniem. Jak jest pożar to zawsz
e ustalane są przyczyny powstania pożaru. Robi to biegły. Jego instru
kcja obsługi nie interesuje. Instrukcja obsługi to nie urzędowy dokum
ent. I to by było na tyle jeśli idzie o zapisy w instrukcjach obsługi
.
Quoted text here. Click to load it
ty  
Quoted text here. Click to load it
rmy  
Quoted text here. Click to load it
wdzi  
Quoted text here. Click to load it
kich  
Quoted text here. Click to load it

Nie. Musi być związek przyczynowo skutkowy. Niesprawny grzejnik może  
choć nie musi być powodem nie wypłacenia odszkodowania. To zależy c
zy był powodem pożaru. Jak ubezpieczyciel ma inne zdanie niż biegły
 to sprawę rozpatruje sad.    

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Quoted text here. Click to load it

Wysoki sądzie, biegły jest głupi i gada bzdury, bo tak twierdzę ja, kogutek.  
:)  Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu wtorek, 29 stycznia 2013 21:06:55 UTC+1 użytkownik uzytkownik n
apisał:
ci  
Quoted text here. Click to load it
grzejnik mo?e cho?  
Quoted text here. Click to load it
yciel ma inne zdanie ni?  
Quoted text here. Click to load it
o tak twierdz? ja, kogutek.  
Quoted text here. Click to load it

Nie. Szanowna Grupo.  "Użytkownik" jest głupi i słoma mu z b
otów wystaje. Nie dość że nie ma pojęcia o temacie
 to jeszcze próbuje zepchnąć dyskusję na inne tory, bo  
wygrać nie może a przegrać nie  potrafi.        

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Quoted text here. Click to load it

Jeszcze nie wystaje, bom pierwszy roz w zyciu jesieniom załoroł. Na wiosne  
bede sioł, a w sierpniu bede kosił. Tak wienc dopiero w sierpniu bede mioł  
słone do botuf. Puki co to ino mom łonuce.

Quoted text here. Click to load it

Nareszcie dokonałeś samokrytyki :)  Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu środa, 30 stycznia 2013 20:12:31 UTC+1 użytkownik uzytkown
ik napisał:
ci  
Quoted text here. Click to load it
oma mu z bot?w wystaje.
Quoted text here. Click to load it
. Na wiosne  
Quoted text here. Click to load it
ierpniu bede mio?  
Quoted text here. Click to load it
 jeszcze pr?buje zepchn?? dyskusj?  
Quoted text here. Click to load it
  potrafi.
Quoted text here. Click to load it

Ja? To Ty jakiś debilny monolog prowadzisz.

Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu 2013-01-29 20:56, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:


Quoted text here. Click to load it
nie musi być powodem nie wypłacenia odszkodowania. To zależy czy był powodem
pożaru. Jak ubezpieczyciel ma inne zdanie niż biegły to sprawę rozpatruje
sad.
Quoted text here. Click to load it


Po części masz rację. Takę sprawę można wygrać. Ale na dzień dobry PZU  
mówi, że nie wypłacą i liczy, że poszkodowany nie będzie miał siły się  
procesować.

--  
pozdrawiam
MD

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Quoted text here. Click to load it


Nie wspominając o braku kasy i czasu, kiedy pozostanie bez dachu nad glową.
Na marginesie dodam, że dzisiaj składałem zeznania w sądzie jako świadek w  
sprawie z 2009r :)
Jak widać sądy działają bardzo szybko :)  Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu środa, 30 stycznia 2013 21:54:22 UTC+1 użytkownik uzytkownik nap
isał:
Quoted text here. Click to load it
że choć  
Quoted text here. Click to load it
 był  
Quoted text here. Click to load it
sprawę  
Quoted text here. Click to load it
ień dobry PZU  
Quoted text here. Click to load it
ał siły się  
Quoted text here. Click to load it
ową.
Quoted text here. Click to load it
świadek w  
Quoted text here. Click to load it

Zabraniam Ci kupowania grzejników po 2 tysiące? Nie. To weź się ods
tosunkuj jak kupuję pod względem funkcjonalnym takie same tylko po 59 z
łotych. Twoje tragiczne opowieści nikogo tutaj nie ruszają bo każdy
 przynajmniej raz taką stworzył.

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Quoted text here. Click to load it

Napisałem wcześniej, że najtańsze grzejniki zazwyczaj mają klauzulę  
producenta, że nie można ich używać bez nadzoru, co uniemożliwia stosowanie  
tych grzejników jako podstawowego ogrzewania domu, które musi pracować 24  
godziny na dobę.
Ty jednak wolisz wprowadzać wszystkich w błąd, a do tego zaprzeczasz smemu  
sobie i lansujesz się na takiego, któremu nikt nie podskoczy.
Chcesz doradzać innym to rób to uczciwie, zgodnie z prawdą i nie narażaj  
ludzi na straty.
Nie twierdzę, że grzejnik za 59zł będzie mniej bezpieczny od tego za 2tys.,  
ale trzeba wiedzieć, że taki grzejnik może być powodem (choć wcale nie musi)  
dużych strat, o których należy uczciwie powiedzieć, a nie lansować się na  
wszechwiedzącego i wszechmogącego, któremu nikt nie może podskoczyć.

Tak więc mam radę: nie bądź taki kogucik, bo przy takiej postawie to Ci  
kiedyś oskubią piórka :)Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu środa, 30 stycznia 2013 23:14:27 UTC+1 użytkownik uzytkownik nap
isał:
Quoted text here. Click to load it
  
Quoted text here. Click to load it
po 59  
Quoted text here. Click to load it
zulę  
Quoted text here. Click to load it
a stosowanie  
Quoted text here. Click to load it
ć 24  
Quoted text here. Click to load it
z smemu  
Quoted text here. Click to load it
rażaj  
Quoted text here. Click to load it
 za 2tys.,  
Quoted text here. Click to load it
ale nie musi)  
Quoted text here. Click to load it
ć się na  
Quoted text here. Click to load it
yć.
Quoted text here. Click to load it
 to Ci  
Quoted text here. Click to load it

Z trzech istniejących prawd to co napisałeś kwalifikuje się pod "g
ówno prawda". Tanie grzejniki tak samo jad drogie zostały dopuszczone d
o sprzedaży i używania przez nie wykwalifikowane osoby. Żeby tak si
ę stało musiały zostać przebadane czy spełniają wymogi kilku no
rm , grzejniki oczywiście a nie osoby. Na tej podstawie producent uzyska
ł prawo do oznakowania CE. Bez CE nie mógł wprowadzić grzejnika do  
sprzedaży. Od osób które mają używać tanich grzejników wymaga
 się jedynie żeby posiadały pieniądze na ich zakup. Nie muszą umi
eć czytać. W instrukcji jeśli istnieje zapis o nadzorze to nie podano
 kto ma ten nadzór pełnić i jakie ma mieć kwalifikacje. Jest w przy
padku rzeczy mogących być potencjalnie lub realnie niebezpiecznymi i do
puszczonych do sprzedaży detalicznej wymóg pisania ważnych informacji
 również alfabetem dla niewidomych. Nawet jeśli istnieje zapis o nadz
orze i nie podano kto ma wykonywać, jaki jest zakres nadzoru, jakie trzeb
a mieć kwalifikacje, jaka jest podstawa prawna takiego zapisu. I najważ
niejsze. Jakie są wyciągane sankcje za nie przestrzeganie zapisu o nadz
orze. To taki zapis z prawnego punktu widzenia nie istnieje. I należy go  
traktować jako prośbę producenta żeby od czasu do czasu zerknąć
 na grzejnik. Bo pomimo że założył kilka niezależnych zabezpiecze
ń to kot może zrucić na termowentylator ręcznik. I szkoda ręcznik
a i termowentylatora bo zanim się wyłączy to może choć nie musi s
ię uszkodzić. Ale nie może się zapalić ani wywołać pożaru.  
I nawet jak byś chciał to nie możesz mi podskoczyć. Nie masz żadn
ych argumentów. Możesz jedynie gardłować. Chyba że podasz konkret
ne przepisy w których będzie napisane że nie mam racji. Wtedy przyzna
m że masz rację. Bo to nie wstyd przyznać komuś rację jeśli j
ą ma. Amen.

Re: ogrzewanie mieszkania IR

Czuję się zdruzgotany. Potupiesz nóżkami i Twoja racja staje się jedyną i  
niepodważalną prawdą :)
Pisząc o CE masz na myśli "China Export" czy może raczej "Cock Exasperated"?  
:)
Czy Ty potrafisz udowodnić swoje racje?
Póki co nie przedstawiłeś żadnych argumentów.  Re: ogrzewanie mieszkania IR
W dniu czwartek, 31 stycznia 2013 19:34:37 UTC+1 użytkownik uzytkownik na
pisał:
Quoted text here. Click to load it
ę jedyną i  
Quoted text here. Click to load it
perated"?  
Quoted text here. Click to load it

To Ty masz przedstawić argumenty jeśli ze mną się nie zgadzasz. Na  
razie zwieracze Ci puszczają, to nie jest argument.

Site Timeline