Störning

Jag har en irriterande störning över i stort sett hela kortvågsbandet som låter "tjoff tjoff tjoff" med en frekvens på 2 - 3 Hz. Vad kan det vara?

Mvh Fredrik Östman

Reply to
Fredrik Östman
Loading thread data ...

Julmaten? :-)

Reply to
Pierre

30 tuggor per matbit med hörlurarna på?
--
Reply to: crister (at) minister (dot) com

EU-medborgare och V8-partist - "Rör inte mina V8-or".
 Click to see the full signature
Reply to
Crister Sporrong

Nedsköljt med öl som snabbt ger sig till känna medelst en gastropneumatisk (mot?)reaktion.

Reply to
Pierre

:-), :-)

annars är det bara att bygga sig en ramantenn/riktantenn, några dämpare och se till att signalstyrkemätaren (RSSI) fungerar och ut och jaga

... förmodligen så hittar du en störande nätadapter till en laptop hos grannen eller liknande...

--
om du i radion använde AM-mottagarläget, lyssnat/spelar in in ljudet
och finner att det fins en eller flera multiplar av 50 Hz (dvs finner 
 Click to see the full signature
Reply to
torbjorn.ekstrom

Kör denna beskrivning innan Nyår på se.hobby.amatörradio så kanske du kan få seriösare svar /mvh Gurra "Fredrik Östman" skrev i meddelandet news:0hQrf.152893$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Reply to
Tiger

Kanske något av detta ADSL frekvenser på telefonledningarna Dvs klockpulser från TV, Video, Digitala Sat eller Terresta DVB mottagare Klockpulser från datorer eller Cat 5 UTP datanät kablar Energilampor Pulsstyrning av fläktar, värmeelement Korona urladdningar på högspänningsledningar (varierar med vädret) Returkanal trafik i kabelnät (börjar dock vid lägst 5 MHz) I Bromma området i Stockholm kan Bälsta radarn på 1425 Mhz genom sin höga energi ge störningar i all typer av elektroniska apparater genom detektering av HF energin i olika transistorsteg. Dock ca 1 puls varannan sekund.

Tyvärr är det så att EUs EMC störningsregler är eller var väldigt toleranta för att sprida störningar under 30 Mhz från dvs apparater.Över 30 Mhz gäller grundregeln att max utstrålning får vara 20dB pW.

Bostadsbolag som installerar pulstyrda fläktmotorer och som har oskärmade spänningskablar kan sprida störningar kmvis omkring sig över ett brett frekvensområde. Här är det som ofta elinstallatörerna som fuskar och använder billiga oskärmad elkabel.

Förslår att peljning sker med portabel mottagare och en ramantenn för mellanvågen som ofta medföljer tuners för stereo system.

Ulf SM 0 CGL

"Fredrik Östman" skrev i meddelandet news:0hQrf.152893$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Reply to
Ulf Jagfors

Vad lustigt...min första tanke var faktiskt också radar; bor du kanske i närheten av en hamn? Grymma störningar hela bandet ibland inteferens?? Vad vet jag...tål att tänkas på - men just "tjoff tjoff tjoff" skulle kunna vara själva radarn som roterar.

ACL

Reply to
ACL

"ACL" skrev i meddelandet news:9absf.152943$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Ja, jag bor nära en hamn, men det ligger nog närmre till hands att misstänka vanlig konsumentelektronik... Just för tillfället finns störningen inte alls och den allmänna störninvån är förhållandevis låg. Min personliga gissning utan att ha gjort några seriösa pejlningsförsök är att det är en TV. En tv som ibland står i standby och och då sänder ut denna karaktäristiska störningen och ibland är helt avstängd som nu.

Mvh Fredrik Östman

Reply to
Fredrik Östman

"Ulf Jagfors" skrev i meddelandet news:SO9sf.41661$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net...

Ska prova detta. Tror jag har en eller ett par sådana antenner liggande. Fungerar en sådan, med riktverkan, även på kortvågen?

Mvh Fredrik Östman

Reply to
Fredrik Östman

Du har förstås kollat hos dig själv. Annars finns det hur många förslag som helst. Ett nytt kan vara: Fjärravläsning av din elmätare. Grannens värmepump. Laddare av alla de slag. Datorer, blinkande lustiga lampor. Det kan inte vara någon julbelysning?

Annars undrar man om Elsäkerhetsverket har gett upp när man ser sån´t här:

formatting link

/Per-Åke

--
Remove "extra" in my e-mail
Reply to
Per-Åke Andersson

Är det förresten något som kommer i pulser om tre, eller går det hela tiden?
Reply to
Pierre

"Pierre" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Det går hela tiden.

Reply to
Fredrik Östman

Med en viss periodicitet, tydligen. Under den period det låter, gör det då avbrott och börjar om, eller låter det en stund för att sedan bli tyst under en längre stund?

Reply to
Pierre

"Pierre" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Under de perioder det låter så hörs "tjoff-ljudet" hela tiden utan att ändra karaktär på något sätt. Det kan finnas där timmar i sträck för att sedan vara borta nästa gång jag har igång radion.

Mvh Fredrik Östman

Reply to
Fredrik Östman

Ok, då är det inte en tvättmaskin på upphällningen i alla fall. Jag hade en sådan som drev med min stereo. Det blev tyst ett par sekunder när maskinen vände rotationsriktning.

Reply to
Pierre

Den bör fungera upp på lägre kortvågsbandet. Kom ihåg att du skall pejla för minimum störning dvs störningen finns i den riktning som är parallell med själva ramen på antennen. Det ger största noggrannheten. Sedan gäller det att krysspejla från ett par olika platser och rita in riktningarna på en karta. Ju fler platser ju bättre noggrannhet. Pulsstyrning till en värmebrännare är mitt stalltips. Ulf "Fredrik Östman" skrev i meddelandet news:cPcsf.152950$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Reply to
Ulf Jagfors

Elektriskt stängsel?

/Göran

Reply to
Goran Soderlind

Den här tiden på året?? ;-)

Reply to
torbjorn.ekstrom

"Goran Soderlind" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@4ax.com...

Brukar det inte bara bli korta knäppar av ett sådant?

Reply to
Fredrik Östman

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.