Serviceläge föt Philips tjock TV 32 PW9503/12

Hej Jag undrar om någon kan svara på min fråga . Det gäller hur jag kommer in i sevriceläget på Philips tv 32PW9503/12 jag behöver justera bildbredd och bildhöjd så att textremsorna hamnar i bilden och inte utanför.M V H Janne.

Reply to
J G Jansson
Loading thread data ...

Det är nog bättre att reparera felet istället.

Reply to
Ken

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.