Philips G110

Hej.

Jag har bråkat med en TV, en Philips med G110 chassi. Jag har bytt HS transformatorn, och monterat bägge reparationskiten för strömförsörjningen. Sista steget vore att justera +148V spänningen till just 148v, och inte 187V som det är nu. Det ska, enligt manualen till PSU reparationskitet och schemat jag hittade på nätet, justeras med pot

3635. Men oavsett hur jag vrider på den jäkeln så får jag fortfarande bara +187V, det ändras inte en volt.

Någon som har något tips?

Mvh Kent

Reply to
Kent Sjögren
Loading thread data ...

"Kent Sjögren" skrev i meddelandet news:BbhXe.146557$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

Hej Kent. Jag kommer inte ihåg vad som ingår i de kitten , men opton CNX83A är väl med? Regleringen i korthet , sekundärsidan: Ifall U1 (148V:en) ökar så ökar även basförspänningen på transistor T7637(NPN). Dess kollektor sjunker , och sänker i sin tur basen på T7652 (PNP) , vilket gör att dess kollektor ökar. Denna ökningen leds ner till basen på T7654 (NPN) , som nu leder mera. Just strömmen genom T7654 är intressant , eftersom det är den ström som går genom opton CNX83A. Det sitter många resistorer som skulle kunna vara anledningen till att regleringen inte funkar , och även några zeners , förutom transistorerna och opton i sig självt.

Börja med att kolla ifall T7637:s kollektor ändrar sig när du justerar på R3635.

/Morgan

Reply to
Morgan

Morgan skrev:

Hej Morgan, och tack för ditt svar!

CNX83A följde med ena kittet, och är utbytt. T7637:s kollektor ändras icke när jag vrider på potten 3635, utan ligger konstant på 32.0V. Emittern på samma transistor ligger på 8,27V, vilket borde stämma om det är en 8,2V zener. Motstånden 3631, 3633, 3634, 3636 och poten 3635 har jag resistansmätt och jämfört med schemat, och resistansen stämmer. Men jag har satt dit en 1Gp transistor där, vilket är en BC847C (enligt internet...) och inte en BC848C. Det enda som skiljer är förstärkningen, men det borde inte spela någon större roll? Jag har ingen kapacitansmeter, så kondensatorerna runt T7637 har jag inte kollat. Nästa steg är väl att byta dom i testsyfte, men jag hade inga hemma tyvärr.

/Kent

Reply to
Kent Sjögren

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.