PTC-Motstånd

Hej Grupp !

Är det någon där ute som har någon eller några bra länkar till ekvivalentlistor avseende PTC-motstånd, har letat själv men hamnat i cyberrymdens återvändsgränder varje gång.

De listor jag har är inte riktigt kompletta och ibland råkar man på beteckningar som gör att man fastnar i ett oändligt letande och bläddrande, att mäta kan också vara svårt, skall ju göras i rätt temperatur och låter de som en maracas hjälper ju ingen mätning. Hjälp.... /leifline

Reply to
leifline
Loading thread data ...

"leifline" skrev i meddelandet news:7KDLb.63244$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

bläddrande,

de

Hej Leif. Har du kvar någon gammal Sandells-katalog så finns det en lista där som man med lite pusslande kan använda som ekv.lista. Om inte så kan jag scanna av o mejla. /Morgan

Reply to
Morgan

"Morgan" skrev i meddelandet news:m0HLb.66573$ snipped-for-privacy@newsc.telia.net...

låter

Tack för erbjudandet Morgan, jag har Sandells kataloger noga sparade sedan

1994 och fram till den sista 2000, deras listor använder jag som referens brukar börja med att läsa dem. Hade hoppats på att någon kunde klämma fram en adress liknande HR:s hemsida när det gäller HS-transformatorer, hade varit mumma.
formatting link

/leifline

Reply to
leifline

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.