MUX 3 - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Re: MUX 3

Quoted text here. Click to load it

Tack till alla som svarat! Jag har lärt mig en del. Flera av er, t ex
Torbjörn, har svarat
väldigt utförligt.

Det enda jag funderar på nu är en sak som jag inte nämnde i första
inlägget - varför
kanalerna på MUX 3 gav felfri bild första kvällen, men sedan morgonen därpå
är det
för svag signal.

Det uppenbara problemet här i lokalgeografin är en bergknalle som delvis
skymmer
sikten till sändaren Stockholm/Nacka. Bergknallen stod dock där första
kvällen
med bra bild också.

Kanske är det ändrat väder (mulet, regn) som förvärrat dämpningen av MUX 3
utan att påverka mottagning av övriga MUX:ar?

Mottagaren är en Nokia Mediamaster 112T. Den indikerar signalstyrka i tre
intervall rött, gult, grönt. MUX 3 ligger nu lågt i röda intervallet. Övriga
MUX:ar
ligger i mitten av gula intervallet eller i topp i gula intervallet med
mycket bra
återgivning av bild och ljud.

AndersRe: MUX 3

Quoted text here. Click to load it

Det är fukten på träden som är ivägen som påverkar mycket.

 
Quoted text here. Click to load it

Nokia har inte någon bra tuner och kräver extra stark antennförstärkare.
Du bör ha minst att den ligger i topp i det gula fältet för att få
garanterat bra bild och ljud. Är du i mitten av det gula lär det bli
problem emellanåt. Helst borde den vara in i det gröna fältet.
Röda fältet duger inte alls.
En starkare antennförstärkare är min rekommendation, placerad vid
antennen förstås.


Re: MUX 3

Quoted text here. Click to load it

Om det är vädret som påverkar så har det påverkat de andra kanalerna också.
Då de kanalerna var starkare från början så märker du inte att de också har
dämpats.

Quoted text here. Click to load it

Med bra mottagningsförhållanden kanske MUX 3 kommer upp i det gula och de
andra kanske tar sig upp i det gröna.

--
Göran Larsson     http://www.mitt-eget.se /

Site Timeline