Måndagen är den internationella musarmsdagen

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
 
Måndagen är den internationella musarmsdagen.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/aven-musarmen-har-en-dag
 

Re: Måndagen är den internationella musarmsdagen
Sun, 27 Feb 2011 14:28:14 +0100, Ken ba:

Quoted text here. Click to load it

Det finns dagar för allt. Förförra måndagen var den
internationella musdagen:

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=V%20Day


Charlie.

Site Timeline