Vad finns på radion nu?

Fega polisen har f=F6rsvunnit. Men vad finns mer att lyssna p=E5? Fr=E5n ub=E5t och upp? N=E5gon f=F6renklad lista skulle vara bra.

Reply to
buss100
Loading thread data ...

Ubåtar brukar inte ha utannonserade listor men det är nästan alltid någon sändning på gång. Blåljus-kommunikation är något moderniserat i stora delar av landet varvid man bytt frekvenser och modulationsmetod. Använder själv Novosibirsk som mätinstrument-referens. Grimeton är en svensk raritet som är i gång någon gång i bland. Det går bra att lyssna på dessa och Schuman-resonanser utan vanlig radio och istället köra in antennen direkt på mic-ingången på ett vanligt dator-ljudkort.

formatting link
formatting link

Om man har FM-radio för 88-108 MHz så finns en del att lyssna på:

formatting link

Liknande listor finnns för de flesta frekvenser.

/Alf

Reply to
Alf.F

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.