Kabel ut genom yttervägg på altan med tak.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hej,

Vad ska man ha för kabel ut genom ytterväggen till en uteplats med tak
över (ca 1,5-2m in under taket.)

Jag blir inte klok på föreskrifterna...
751 Anläggningar i fuktiga och i våta utrymmen samt anläggningar i det
fria
 
751.52 Ledningssystem
           Ledningssystem skall vara anpassade efter förhållandena på
användningsplatsen. Kulokabel är inte tillåten.
 
Spontant skulle jag säga EKK, men är FK tillåtet också?

så här ser det ut alltså:

  I  I
  I  I------------------------------------
i I  I
n I  I
n I |=
e I |I   "i det fria"
  I |I
  I |I
  I |I
  < |>
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I------------------------------------

I  I = yttervägg
---- = Altantak och Golv (heltäckande tak)
<    = strömbrytare inne
Quoted text here. Click to load it
|    = vp-rör i vägg
=    = genomföring ut till kopplingsdosa.

Att kapslingsklassen skall vara IPX1 vet jag, men kabeln? Ska man dra
EKK till
både = och >, eller är FK helt ok?

-anders

Re: Kabel ut genom yttervägg på altan med tak.

Quoted text here. Click to load it

Inte för att jag fattar bilden speciellt bra, men kanske jag som är
okoncentrerad ;>

EKRK får iaf bara användas vid "Öppen, fast förläggning i torra, icke brand
eller explosionsfarliga rum.

EKK/FKK är godkänd för alla typer av utrymmen enligt (gamla föreskrifterna)
SSF § 45 t.o.m 54, men inte i mark eller vatten.


Ska du ut till en brytare på utsidan som går från en kopplingsdosa på
insidan skulle jag föreslå Ekk.
En annan ritning vore inte så dumt, så man fattar vad du menar ;>

Mvh MattiasRe: Kabel ut genom yttervägg på altan med tak.
Quoted text here. Click to load it

Försök själv rita en yttervägg i "ascii" så får du se :-)

textförklaring till min "fina" bild.
insidan av huset är markerad som "inne" på bilden.
utsidan av huset är markerad som "i det fria" på bilden.
"I I" betecknar ytterväggen
så finns det lite fler symboler i "ritningen" och de är förklarade
under.

1) på insidan en dosa med brytare, på utsidan en utanpåliggande
brytare, kabel däremellan. ( < respektive > i min bild)

2) kabel från dosan i 1) till en utanpåliggande kopplingsdosa ( <
respektive = i bilden).

Båda genomföringarna till "det fria" ligger under tak och med 1,5-2
meter till kanten på taket (det är en altan).

Mitt antagande är att alla elektriker skulle dra EKK genom ytterväggen
i både 1) och 2). MEN... finns det något som säger att FK (dvs det som
i ELSÄK-FS 1999:5 kallas för "grundisolerad ledare") inte FÅR användas
till detta ändamål. (att kulo inte får användas tyvkte jag framgick
ganska tydligt av mitt urklipp av den relevanta sektionen i SSF
(751.52)...

frågan är egentligen: hur ska meningen "Ledningssystem skall vara
anpassade efter förhållandena på användningsplatsen." tolkas...

jag är lite förvånad över att just detta är ett så otydligt område, på
de flesta andra ställen är de glasklara på vilken typ av kabel som får
användas respektive inte.

Är det någon som vet?

Anders

Re: Kabel ut genom yttervägg på altan med tak.

Quoted text here. Click to load it
brand
föreskrifterna)
Quoted text here. Click to load it

En del elektriker brukar dra FKK i röret och använda en bit av skalet från
en
EKK kabel för att skydda FKK:n ute i det fria. Brukar gå bra om det är fråga
om några decimeter..till en lampa el dyl. Men om detta förfaringssätt är
godkänt
enligt ELSÄK-FS 1999:5 vet jag inte, det "ser dock godkänt ut". / Kjell

Quoted text here. Click to load itSite Timeline