=?iso-8859-1?Q?Tv=E5?= tv-apparater till samma uttag ?

Hej,

Jag har numer två tv-apparater som jag vill kunna använda i två olika rum. Apparaterna ska användas samtidigt. I vardagsrummet sitter ett antennuttag som går till apparaten där. Direkt på antennuttaget iväggen har jag satt en splitter som delar uttaget till två. En kabel går till vardera apparat.

Bildkvaliteten är fortfarande bra (oförändrad enligt mina ögon). Frågan är om detta är en "dålig" koppling och om det kan skada appraterna ? I praktiken är väl de båda tv-apparaternas antenningångar direkt förbundna med varandra via splitten som sitter i antennuttaget i väggen. Är det någon fara för strömmar mellan apparaten ?

/Johan

--


Johan Johansson
Reply to
Johan Johansson
Loading thread data ...

Är det inte så det är tänkt att man ska använda antennsladden? Så har iallafall vi, om jag minns rätt. Och vi har inte haft några problem under alla dessa år.

Jimi

Reply to
Jimi Hullegård

Jag vet inte om jag var otydlig när jag beskrev uppkopplingen (antaligen). Så här ligger det till i alla fall:

antennjack i väggen * * (splitter) ******************************* * * * * TV TV Sovrum Vardagsrum

Frågan var om detta kan skada apparaterna (t.ex. genom strömmar som ev. kan uppstå mellan apparaternas antenningångar) ?

/Johan

--


Johan Johansson
Reply to
Johan Johansson

Det verkar vara helt "by the book". Att det uppstår spänningsdifferenser på TVn antennutgång är ofrånkomligt då ingen modern TV är jordad, så chassiet ligger och flyter. Precis som Du har gjort är det bästa att koppla ihop antennsystemet så att detta får jorda apparaternas antenningång. Om nu husets centralantennsystem är väl jordat också så är det precis så som rekommenderas.

/Marcus

--
Marcus AAkesson     marcus.akesson@NO_SPAM_PLEASE_home.se
Gothenburg        Callsigns: SM6XFN & SB4779
 Click to see the full signature
Reply to
Marcus AAkesson

Då känner jag mig lugn. Tack för svaren.

/Johan

--


Johan Johansson
Reply to
Johan Johansson

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.