Induktionsmotor vs elmotor

Hej!

Jag har sett att en del tillverkare av verkstadsutrustning säger att de använder en induktionsmotor och att den skulle vara bättre än andra elmotorer bla tystare och underhållsfria. Är detta sant? Är det någon skillnad mellan en induktionsmotor och vanlig elmotor?

/Anton

Reply to
Anton
Loading thread data ...

Anton skrev:

Det jag lärt mig om motorer är att induktionsmotorer inte har kommutator och kol utan rotorn fås att rotera med fasförskjutning i statorn och rotorn. En sådan motor är mycket riktigt tystare och driftsäkrare men svagare än en kommutatormotor.

Därför ser du inte en sådan motor i t.ex. handverktyg utan mest i fläktar och dyl. där kraften inte är viktig.

Ralph

Reply to
Ralph Höglund

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.