Hur koppla tvättmaskinsmotor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
I samband med byte av tvättmaskin tog jag tillvara den gamla
tvättmaskinsmotorn, som är en Siemens 18V5565-2BF  220V med  650/13000 varv
alternativt. Tillhörande kondensator är på 16 uF .

Beroende på svårigheter att följa ledningsdragningen vid bortmontaget,
tillämpades den enklare metoden att klippa den ingående kabeln till motorn.
Mitt problem är nu hur ansluta ingående trådar i kabeln dels till
kondensatorn dels till omkopplare för att få möjligheten till
varvtalsväxling och rotationsändring.

I kabeln finns fyra ledare 1 blå och 4 svarta. Dessutom finns en gulgrön
jordförbindelse utanför kabeln.

Följande ohm-mätningar  har gjorts mellan ledarna enligt skissen nedan. Kan
någon med ledning av dessa värden hjälpa mig med kopplingen

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4
-----37,6--
------------10,0---
----------------------37,6--
------------------------------6,9--

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4
----37,6---
              ----47,2--
              ----------37,4----
              -----------------44,1-----
Blå     sv1       sv2    sv3   sv4

---------10,2-------
                --47,2--
                            --47,2--
                            ---------3,4--


Blå     sv1       sv2    sv3   sv4

 ------------37,6------------
             -----------37,4----
                            --47,2--
                                       -44,6--

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4

 -------10,2------------------------
             -----------44,1----------
                            --------47,2--
                                       -3,4--


Re: Hur koppla tvättmaskinsmotor

Quoted text here. Click to load it


om den går 13000 varv så är det med största sannolikhet en
sk. universalmotor med borstar - samma princip som fins
i borrmaskiner och dammsugare.

moderna maskiner har också elektronisk styrning
där man pulsswitchar nödvändigt ström (och polvänder fältmagneter
_eller_ rotor vid riktningsändring) - därav kanske 4 kablar - ett par
för fältlindningarna och ett par för rotorn - för noggrann
varvtalsreglering (650 varv) så fins det förmodligen ytterligar
en sensorledning som känner rotorns varvatal på något sätt - troligen
induktivt då det är lätt att implementera med spole på lämplig ställe.

kondingen är förmodligen mest för avstörning eller som strömbroms
till fältlindningen när man skall köra 13000 varv och vill ha
låg fältmagnetstyrka - om den kör i AC-mode.


mina gissningar

/TE


Re: Hur koppla tvättmaskinsmotor
 Motorn är en ren induktionsmotor utan borstar, men med startkondensator.


Quoted text here. Click to load it
varv
motorn.
KanRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Jag hade fel betr. motortyp. Efter att ha granskat motorn ytterligare såg
jag att den var borstförsedd och med kollektor. Beklagar mitt felaktiga och
alltför tidiga svar.


Quoted text here. Click to load itRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Motorn till min Siemens tvättmaskin årsmodell sådär 1990 är en
likströmsmotor (precis som Torbjörn gissade). Men den inbyggda givaren är
ett hall-element om jag minns rätt. Jag minns inte om fältlindningen hade
separat anslutning, men tror inte det; den var nog snarare i serie med
rotorns.

För övrigt kan meddelas att nya kol kan inhandlas från Siemens. På köpet får
man då en hel motorgavel inklusive hall-element - och så kolen förstås.
Priset? Sådär 800:-. Har bytt två gånger.

Dina motståndsvärden är dock svåra att mappa på en sådan motor som min. Det
verkar som om du har någon annan modell. Hall-elementet borde vara
galvaniskt skilt från allt annat.

LÖK

Quoted text here. Click to load itRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Min motor var helt intakt då den plockades ur den gamla maskinen. Något
behov av kolbyte har jag därför inte och absolut inte till ett pris av ca.
800 kr. Vad jag skulle behöva är ett kopplingsschema, men förmodar att
Siemens inte lämnar ut ett sådant till en privatperson.

Tack för erhållna svar. Får väl uppge hoppet om återanvändning av motorn.
Lite synd bara att en felfri motor måste gå till skroten.


Quoted text here. Click to load it
får
Quoted text here. Click to load it
Det
såg
Quoted text here. Click to load itRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Quoted text here. Click to load it

Förr brukade det sitta schema på insidan av maskinerna i olika grad av
utförlighet.
Steve

Re: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Kan du inte skruva isär motorn och titta efter vart tåtarna går?

Quoted text here. Click to load itRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Skruvade isär motorn. Något som kunde identifieras som Hall-element kunde
jag inte hitta. Som framgår nedan verkar ingen av trådarna i
tilledningskabeln gå direkt till något av kolen, eftersom jag inte fick
motståndsvärdet 0.  Provade även att ansluta 220 volten till de tampar i
kabeln mellan vilka de högsta motståndsvärdena erhölls. I vissa fall
startade motorn direkt. I andra fall fick man hjälpa igång den, och då kunde
man snurra igång den i vilken rotationsriktning som helst. Är det här som
kondensatorn på 16uF kommer in. (I märkningsuppgifterna  på motorn är 16uF
angivet.)

Kan det vara så att motorn är en kombinerad likströms och induktionsmotor?
I inget fall fick jag dock fram mer än en hastighet.
===========================================


Mätte från vardera förbindningarna till kolen och fick fram följande
ohmvärden till de olika trådarna i den ingående kabeln:

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4

7,5     43,4      5,2    43,5   2,0

Med anslutningen till kolet bortlyft men mätt från samma kolanslutning

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4

avbrt    avbrt    5,2   avbrt  2,1
=======================================================

 Från andra kolförbindningen

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4
2,1     39,5     9,5    39,6   6,3

Med anslutningen till kolet bortlyft men mätt från samma kolanslutning

Blå     sv1       sv2    sv3   sv4
2,1    39,5    avbrt  39,6   avbrt

Mätning av ohmtalet på rotorn via kolen och med anslutningarna avlyfta gav
5,2 ohm

Ger detta någon ytterligare ledning om hur man skall koppla?


Quoted text here. Click to load it
ca.
motorn.
är
Quoted text here. Click to load it
hade
köpet
Quoted text here. Click to load it
felaktiga
par
troligen
ställe.
Quoted text here. Click to load itRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Jag lutar åt samma håll som du; att man har lyckats kombinera en
asynkronmotor (för lågvarv) med en likströmsmotor (för högvarv) i samma
skal. Det faktum att du kan rulla igång den åt godtyckligt håll tyder på en
asynkronmotor medan det faktum att den har kol tyder på en likströmsmotor.
Eftersom typskylten anger kapacitansen så pekar även detta på att det är
asynkron drift i något fall.

Jag skulle göra så här i nästa steg. Tag bort kolanslutningarna (för att
eliminera likströmsmotorn) och mät på nytt mellan olika par av anslutningar
till motorn. Om du då hittar tre anslutningar med samma motstånd mellan
vilka av paren (bland dessa tre) som helst, så har du hittat en trefas
asynkronmotor. Då kopplar du in 220V på två av dessa anslutningar och den
tredje anslutningen via kondingen till endera av de två andra anslutningarna
(beroende på rotationsriktning). På så vis simulerar du den tredje fasen.
Jag har tyvärr lite svårt att läsa mellan vilka par olika värden är avlästa
i ditt första mail; men det lutar mot att du kommer att hitta denna
symmetri.

Om du inte hittar denna symetri så kan du ha en enfasmotor med
hjälpstartlindning. Här kan det bli lite svårare att hitta rätt.
Hjälpstartlindningen kan ha högre resistans än driftlindningen och då är det
till lindningen med högre resistans som du ska ansluta kondingen medan den
med lägre resistans matas direkt från 220V.

Även om du hittar något som stämmer med ovan så har jag en fundering. En
(kortsluten) asynkronmotor kräver en kortsluten lindning i rotorn. Antingen
finns det en sådan där, och då undrar man varför inte den förstör funktionen
vid likströmsmotordrift. Eller så finns den inte där, och då får jag för mig
att man borde kortsluta kolen för att får till en kortsluten rotor.

Om du lyckas enligt ovan blir nästa steg att analysera likströmsmotorn. Men
det lär bli betydligt enklare när man förstår hur asynkronmotorns lindningar
är kopplade.

LÖKQuoted text here. Click to load itRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Quoted text here. Click to load it

Det ser ut som det skulle vara en compund motor med reversering.sv2---------####-----x------####-------(o)-------x-----Blå
                    x                 Rotor     x
                   x                           x
sv4---------------X                           x
                                             x
                                            x
sv1---------####-------------x-------------x
        |                   x
       ---                 x
       --- Konding        x
        |                x
sv3---------####--------x


sv2 hastighet 1.
sv4 hastighet 2.
sv1 & sv3 reversering.
Blå nolla.

///Fredrik

Re: Hur koppla tvättmas kinsmotor
On Sun, 05 Sep 2004 15:01:22 GMT, "Erik Persson"

Quoted text here. Click to load it

Utifrån dessa mätningar bör din motor vara kopplad så här (använd en
teckenuppsättning med fast bredd):

                   ----------------
                   |              |
                   |  KOLLEKTOR   |
              -----|              |-----
          |---|KOL |    5 Ohm     | KOL|----|
          |   -----|              |-----    |
          |        |              |         |
          s        ----------------         s
          p                                 p
          o 2 Ohm                           o 2 Ohm
          l                                 l
          e                                 e
          |                                 |
          |                                 |
    |-----o                          |------o------|
    |     |                          |      |      |
    |     |                          |      |      |
    |     s                          s      |      s
    |     p                          p      |      p
    |     o 3 Ohm           37,5 Ohm o      |      o 37,5 Ohm
    |     l                          l      |      l
    |     e                          e      |      e
    |     |                          |      |      |
    |     |                          |      |      |
   sv4   sv2                        sv1    blå    sv3


Det som säger emot detta är din ursprungliga mätning 2 och 4 mellan
sv1 och sv3 där det skall vara 75 Ohm och inte 37,4 Ohm om nu min bild
stämmer. Din mätning 5 är också felaktig mellan sv 3 och sv 4. Du
skriver 3,4 Ohm, men det kan inte bli annat än 46,5 Ohm, ungefär som
motsvarande i mätning 4.

Nu återstår det bara att klura ut hur motorn skall kopplas. Jag har en
teori, men eftersom jag inte är säker så behåller jag det för mig
själv så länge. Kanske någon annan har facit med utgångspunkt av
bilden ovan.


--

/Josef S.

**********************************
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Har gjort en noggrannare mätning mellan trådarna i ingående kabeln.  (Rotorn
är ansluten via kolen). Skriver ut på detta sätt för att förhindra
förskjutningar p.g.a. teckenuppsättningsskillnader.


Mätning från Blå
till sv1   37,6  Ohm
till sv2   10    Ohm
till sv3   37,6  Ohm
till sv4   7,1  Ohm

Mätning från sv1
till blå   37,6  Ohm
till sv2   47,2  Ohm
till sv3   37,4  Ohm
till sv4   44,1  Ohm

Mätning från sv2
till blå   10    Ohm
till sv1  47,2  Ohm
till sv3  47,2  Ohm
till sv4     3,4  Ohm

Mätning från sv3
till blå   37,6  Ohm
till sv1  37,4  Ohm
till sv2  47,2  Ohm
till sv4  44,6  Ohm

Mätning från sv4
till blå     7,1  Ohm
till sv1  44,1  Ohm
till sv2    3,4  Ohm
till sv3  44,6  Ohm


Quoted text here. Click to load it
kunde
16uF
induktionsmotor?
Quoted text here. Click to load it
gavRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor

Quoted text here. Click to load it

seriemotor om man vill ha dragstyrka och seghet medans paralellkopplning
(shunt-motor) används när varvtalsstabilitet och reglerbarhet är det
viktiga - likströmsgeneratorer var alltid shuntkopplade medans
startmotorer är alltid seriekopplade.

det fans även compound-motorer med både serie och shuntlindning
där om lindningarna var välbalanserade mot varandra så kunde det bli
väldigt varvtalsfast men ändå stark i moment.

med modern elektronisk reglering så är det inte så svårt  att
strömstyra en seriemotor - speciellt inte med hallgivare som återkoppling...

---

oavsett så måste man byta pol på rotor _eller_ fältmagneter
om motorn skall byta riktning - det är bara permanentmagnetmotorer
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hur koppla tvättmaskinsmotor

Quoted text here. Click to load it

Sådant händer då de kan vara väl inkapslade

---

Allt som går över 3000 varv här i 50 Hz världen
(3600 Varv i 60 Hz världen) kan man utgå ifrån
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Hur koppla tvättmaskinsmotor

Följde Lars-Örjans anvisning och kopplade bort rotorn.

Vid mätning mellan blå och sv1 fick  jag 37,2 Ohm
Mellan blå och sv2 avbrott
Mellan blå och sv3 37,2 Ohm
Mellan blå och sv4 avbrott

Fortfarande med rotorn bortkopplad provade jag sedan att ansluta ena
branschen  på 220 V till blå och kondensatorn. Andra branschen till 220V
anslöts till sv1 och kondensatorns andra bransch till sv3. Lågt varv och
medursrotation erhölls.

Genom att skifta så andra branschen på 220 V anslöts till sv3 och
kondensatorns andra bransch till sv1 fick jag lågt varv på motorn och
motursrotation.

Provade sedan "likströmsmotordelen"  med rotorn inkopplad . Mellan blå och
sv2 erhölls 10,2 Ohm och mellan blå och sv4      7,1 Ohm.

Anslöt 220V till blå och sv2 via en regleranordning 0-220V. Motorn varvar
upp till höghastighet. Växlar anslutning till från sv2 till sv4 varvid
motorn varvar upp ytterligare.

Likströmsdelen av motorn svarade för centrifugeringen och två hastigheter på
tvättrumman var möjliga  800 resp. 1200 varv.

Min enda fundering är  att vid uppmätning av strömmen fick jag 3 A vid
"likströmsdriften" och  ca 1 A vid asynkrondrift. Motorn är märkt 60/250W,
så strömmen är ju alldeles för hög.

Får väl anse att inkopplingsproblemet är löst. Får tacka alla som bidragit
till lösningen. Nästa fråga är vad jag skall använda motorn till.

Erik PRe: Hur koppla tvättmaskinsmotor
Kul att du fick ordning på den.

Jag skulle tro att den höga strömmen huvudsakligen alstras av reaktiv
effekt. Har för mig att asynkronmotorn uppför sig induktivt obelastad (i
princip en obelastad transformator). Tycker dock att den låter lite för hög
ändå.

Små motorer (som denna) har också sämre verkningsgrad än stora. Om det är
avgiven effekt som avses (och det brukar det vara) så blir den inmatade
förstås större än angivet.

Lars-Örjan

Quoted text here. Click to load itSite Timeline