TV problem

Do¹ao mi u ruke jedan mali stari CRT TV, Samsung CK3351AT. ©asija bi trebala biti P68

formatting link
Problem je ¹to slika nije sinkronizirana ni vertikalno ni horizontalno kad signal dolazi sa SCART ulaza. Istodobno, OSD je u redu. Preko tunera je slika ok. Prije nego se bacim na tra¾enje kvara, ima netko ideju ¹to prvo da pogledam? Vidim da veæinu procesiranja odraðuje TDA8362... f

Reply to
filiplolicREMOVE
Loading thread data ...

prelemi skart na ploci za pocetak jer mozda imas RGB ali nemas Y.

pozdrav hrvoje

Reply to
Hrvoje Aras

Ma to je prvo sto sam prelemio jer uvijek bude razdrmano. U svakom slucaju, popravio sam tv. Problem je bio u sklopu koji automatski prebacuje ulaz na scart, kad se na njemu pojavi signal. Taj sklop je nesto zezao i tv bi prebacio video signal na scart, dok bi sinkro ostao sa tunera. Jedan otpornik od 10k je rijesio stvar :) Usput sam promijenio jedan mali elektrolit u primaru jer je napon padao sa nominalnih 125V na 90V kod svjetlije slike. Sad je tv k'o novi :) f

Reply to
Filip Lolic

"Filip Lolic" wrote

mo¾e malo detalja...

dodao si ga?..u seriju, paralelu ili gdje ga uopæe nije ni bilo...modifikacija...zamjena sa starim dotrajalim tj o¹teæenim?!?!

Reply to
Gagi-9a6aag

Zar je uopæe bitno? Dodao sam ga paralelno jednom od 22k koji je veæ postojao. To je otpornik koji ide sa pina 8 na scartu, na bazu tranzistora koji preklapa TV/AV mod. Na pinu 8 se nalazi kontrolni napon kojim tv odreðuje iz kojeg izvora æe uzimati signal. Kad sad malo pogledam specifikaciju scarta, ispada da taj tv uopæe nije bio pokvaren, veæ je jednostavno prestar ili napravljen van specifikacije! Jer kontrolni naponi idu ovako:

0-2V = TV 5-8V = wide screen 9.5-12V = AV mode Ovaj tv oèito nije ispravno ku¾io 5V koje mu je slao satelitski prijemnik pa bi ostao negdje izmeðu... f
Reply to
Filip Lolic

"Filip Lolic" wrote

fala!!! pitao sam zato ¹to sam i sam jednom davno naletio na takav "kvar" ...no...nakon par sati èe¹kanja iza uha...shvatio sam da nisam dorasao tom problemu...a kako je bilo rijeèi o nekakvoj krami..nisam se previ¹e ni zamarao...stoga...fala kaj si se potrudio sa detaljima...

dakle, smanjio si otpor i time poveæao napon (ok,ok..otpornici su strujni limiteri) na bazi tranzistora i time podignuo razinu ulaznog signala kojime bi zapravo kontroler "lak¹e" shvatio u kojem je opsegu rada tj bi trebao biti...

dovraga...sad kad to èitam...èini se kao 3.14chkin dim od "kvara" :)))

Reply to
Gagi-9a6aag

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.