fjärrströmbrytare

Halloj

Jag har en fjärrströmbrytare med tre st uttag man kan styra. Kom på att det hade vart väldigt smidigt att sätta ett sånnt utag på motorvärmaren. Problemet är bara att det står att man högst får lasta på 1KW. Vad händer om man lastar på mer? kommer den att ta eld, explodera och ödelägga hela huset? eller kommer den bara pajja? Visst ligger en motorvärmare på ca 800W och en kupefläkt på typ 1200W?

Reply to
johan k
Loading thread data ...

Konsekvensen är sannolikt överhettning eller fastsvetsning av relät i ett läge. Vid överhettning hänger det på om omgivande material tar eld pga värmen innan ledningar smälter eller säkring löser ut. Mao ej att rekommendera.

I övrigt är det enklaste att köpa ett relä som klarar den belastning du önskar och har 230V ac som manöverspänning som du tar från befintlig fjärrströmbrytare.

Har du fackmannamässig kunskap så ordnar du ett ersättningsrelä rakt av.

Reply to
pbdelete

+pbdelete wrote

Om jag inte minns fel så har jag sett en sådan "relälåda" färdig och klar, avsedd för just motorvärmare, antagligen tänkt för att man ska koppla in en timer på den men det funkar ju lika bra här.

Reply to
Glenn

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.