Elverk

Ett elverk som har utag för 12 volt och 220 volt. Kan man ta ut maxefekt på båda utagen eller får man räkna tillsammans båda två? b/l

Reply to
Bernt
Loading thread data ...

Medmänniskan "Bernt" skrev följande skiiiit i news:Xeagj.94$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net:

Det är lugnt, använd skarvdosor med flera uttag för att tjäna kwh

--
begin 644 cwp064_034.jpg.exe


utfyllnad
 Click to see the full signature
Reply to
Usenet Rulez

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.