Eluttag i badrum

Vad gäller om man behöver ett 230V eluttag i ett badrum för belysningen till en "inkapslad" duschkabin? Att det skall vara jordat med jordfelsbrytare är självklart men gäller zonindelningen i detta fall? Det finns inget badkar utan det är bara kabinen i "zon 1". Anslutning sker med anslutningskabel med fast jordad propp som borde kunna räcka till "zon 2". Men får man ha 230V eluttag i zon 2 numera?

Ett alternativ är väl att klippa kabeln och sätta upp en anslutningsdosa men det underlättar inte precis om man måste knuffa fram kabinen för underhåll.

--
Reply to: crister (at) minister (dot) com 

EU-medborgare och V8-partist;
 Click to see the full signature
Reply to
Crister Sporrong
Loading thread data ...

Är det omöjligt att ha tillräckligt lång kabel?
Reply to
Ken

Den kommer från en "förseglad" plastbox som innehåller en skyddstrafo, har inte lust att spräcka garantin på kabinen. Dessutom ser det väl inte direkt proffsigt ut med en lös kabel hängandes tvärs över väggen.

--
Reply to: crister (at) minister (dot) com 

EU-medborgare och V8-partist;
 Click to see the full signature
Reply to
Crister Sporrong

Fick tag på lysmasken. Eluttag 230V skall vara i zon 3 trots duschkabin, dvs > 60 cm från kanten på kabinen.

--
Reply to: crister (at) minister (dot) com 

EU-medborgare och V8-partist;
 Click to see the full signature
Reply to
Crister Sporrong

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.