DVI till gammal tv

Hej! Har precis fått min dell-dator. Den har bara DVI-utgång på grafikkortet (geforce fx6800)

hur kopplar jag smidigast detta till min tv som bara har en scart ingång?

Reply to
tobias
Loading thread data ...

DVI innehåller oftast både analog och digital signal. Så du skulle kunna köpa en DVI->VGA "adapter" som du sen kopplar till en vanlig VGA->TV adapter. ClasOhlson har det du behöver. Inga kvalitetsgarantier dock :)

Reply to
pbdelete

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.