Digitalbox

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Comhem Digitalbox, går det att enbart koppla den till en vanlig TV-antenn
och se på de fria kanalerna?
b/l


Re: Digitalbox

Quoted text here. Click to load it
 
Nej.  Förutom olika frekvensområden så är det också olika
DVB-system för kabel-TV, marksänd TV och satellitsänd TV.
 http://www.dvb.org/technology
 

Re: Digitalbox
Ken skrev:
Quoted text here. Click to load it
Hur E4%r det med IP-TV? Jag har Telias, vet du Ken om den fF6%ljer20%
DVB-systemet. C4%r vE4%ldigt okunnig dE4%r.

Ralph

Re: Digitalbox

Quoted text here. Click to load it
 
Det vet jag inte ännu.
 

Re: Digitalbox

Quoted text here. Click to load it

DVB handlar i fF6%rsta hand om hur man ska modulera/F6%verfF6%ra digitala
signaler pE5% den trE5%dlF6%sa delen av frekvensomrE5%det. NE5%got
motsE4%gelsefullt sE5% hE5%ller faktiskt DVB-gruppen pE5% att arbeta med =
en
egen ip standard, men det finns inget klart.

Telia IP-TV E4%r uppbyggt enligt en MPEG-standard.

/Alf

Re: Digitalbox
Alf.F skrev:
Quoted text here. Click to load it

Nja, det E4%r efter en gel googlande sE5% att Telia anvE4%nder IMS-
en "modular standards-based platform that uses Internet protocol and20%
Session initiation protocol (SIP) to enhance service offerings".

Telia och Telenor valde IMS istE4%llet fF6%r Microsofts iptv-standard som=
 E4%r20%
vanlig i bl.a. USA.

MPEG E4%r era formatet videon F6%verfF6%rs med inte plattformen.

Ganska komplicerad teknik som jag E4%nnu inte fattat mycket av E4%n, myck=
et20%
att lE4%sa.FF6%rsF6%k har gjorts av HTPC-entusiaster att fE5% in signalen=
 i pc'n20%
och vE4%lja kanaler dE4%rifrE5%n, vissa framgE5%ngar har noterats. Dock k=
an det20%
kompliceras av att Telia kan komma att kryptera iptv vilket tydligen20%
inte sker nu. Man kan tydligen dra ut kortet i mottagaren utan att det20%
hE4%nder nE5%got, har inte provat sjE4%lv.

Ralph

Re: Digitalbox
Alf.F skrev:
Quoted text here. Click to load it

Enligt telia sjE4%lva E4%r det MPEG2(DVB-T) som anvE4%nds. Enligt DVB sjE4%
lva20%
E4%r det DVB/MPEG2. Man kan enligt olika kE4%llor koppla kabeln frE5%n mo=
demet20%
(fF6%r iptv-mottagaren) direkt in i datorn och avkoda med programmet20%
TSreader frE5%n DVB och se kanalerna pE5% pc'n med lE4%mpliga instE4%llni=
ngar.20%
Varje kanal har en kod efter IP-numret.

Ralph

Re: Digitalbox

Quoted text here. Click to load it

Nej nu verkar Telia ha blandat bananer och pE4%ron och DVB har inte ens
nE5%gon frukt att vifta med i detta sammanhanget.

DVB-C (cabel) E4%r inte  en tekniskt mF6%jlig kandidat och det skulle i
vilket fall vara ett fF6%rfE4%rligt slF6%seri med bandbredd.

DVB-T E4%r en OFDM-modulering som inte heller E4%r E4%nnu mindre tE4%nkt =
att
lE5%ta tvkanaler samexistera med t.ex. omodulerade telefonsamtal pE5% en
telefontrE5%d.
46%F6r detta E4%ndamE5%l anvE4%nder Telia DMT-modulation via =
xDSL-nE4%tet.
Vanliga paketformat som F6%verfF6%rs E4%r t.ex.enligt ipv4 eller igmp.

Telias "TV-ip klienter" har ADSL2+ som F6%verfF6%ringnE4%t och
modulationsformen kallas DMT (Diskret MultiTon). Den varianten Telia
anvE4%nder E4%r beskriven i ITU G.992.5.20%
Till skillnad frE5%n nE5%gon av de format DVB har i sin portfF6%lj E4%r =
detta
en F6%verfF6%ringsform som E4%r sE4%rskilt utvecklad fF6%r snabb =
bitF6%verfF6%ring
F6%ver frekvenolinjE4%r telefontrE5%d. De modulationsformer DVB arbetat =
med
stE4%ller oftast mycket hF6%ga linjE4%ritetskrav fF6%r att fungera.

Streamade IP-paket enligt MPEG2 brukar kallas fF6%r Transport Streams.
Det E4%r inget som hindrar att TS kapslas in av nE5%got format beskrivet
av DVB men det E4%r inget DVB-format.
Det finns flera programvaror som klarar sE4%tt i hop ip-paketen och
sortera i de olika datastrF6%mmarna. Dessa E4%r strF6%mmarna E4%r dE5% =
oftast
skickade enligt nE5%gon av de format som stF6%ds av MPEG2, t.ex mp3 som
man dE5% mE5%ste ha lE4%mplig codec fF6%r.

DVB-T stF6%djer MPEG2 E4%ven om det inte har nE5%got att gF6%r med =
sjE4%lva
strukturen i nE5%gon av de underformat som MPEG2 omfattar. DVB-T handlar
mestadels hur digital information ska behandlas oavsett vad som
transporteras.

Det E4%r ungefE4%r som att sE4%tta upp en teknisk standard fF6%r =
FM-sE4%ndare.
Det finns mycket utF6%ver om innehE5%llet i radiokanalen E4%r dragspel =
som
behF6%ver specas.

DVB E4%r en samling folk frE5%n mestadels hE5%rdvaruindustrin t.ex. =
Nokia,
Philips samt fF6%retag som ansvarar fF6%r sE4%ndningsutrustningar och =
dess
resursplanering, t.ex. Terracom. DVB E4%r en kommersiell grupp.

MPEG E4%r ocksE5% en samling folk men av mer akademisk karaktE4%r. Mycket
universitetfolk men ocksE5% Microsoft & IBM E4%r exempel pE5% medlemmar.
MPEG E4%r en delgrupp till ISO/IEC.

Det E4%r igmp-paket som skickas till slutkundens via ADSL2+.
Igmp-paketen E4%r streamade TS med ca 6mb/s. Komprimeringsstandarden som
fF6%ljs i dessa paket E4%r MPEG2.

DVB har inte nE5%gon "IP F6%ver telefontrE5%d"-standard men arbetar pE5% =
flera
alternativ. Innan nE5%gon sE5%dan standard E4%r fastlagd kommer ingen att
satsa pE5% den och dessutom mE5%ste man pE5%visa fF6%rdelarna fF6%r att =
t.ex.
Telia ska F6%verge nuvarande standarden.

DVB-ip lE4%r bli ett rent TS-protokoll till skillnad frE5%n t.ex. MPEG2
som E4%r ett samlingsnamn fF6%r olika komprimeringsformat.
En viktig bit i protokollet E4%r hur man billigast och effektivast
undviker att skicka annan data E4%n det slutaanvE4%ndaren anvE4%nder.
Om en film finns med flera sprE5%kalternativ E4%r det ju dumt att belasta
bandbredd med outnyttjade ljudkanaler. LikasE5% lE4%gger man ned mycket
arbete fF6%r att protokollen ska fungera med avseende pE5% =
datasE4%kerhet,
debiteringformer fF6%r betaltjE4%nster och andra former av =
interaktivitet.
Det E4%r iofs hF6%gst troligt att man vE4%ljer, som en del av =
protokollet,
att stF6%dja MPEG2/4 med eller utan ipv4 och igmp.

/Alf

Snart fE5%r vi vE4%l radions P1 i telefontrE5%den ocksE5%.

Site Timeline