Digital-TV

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Threaded View
Hur har Norge och Finland med digital-TV?
b/l

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Norge har just byggt ut telegrafin och börjat xprimentera med
kristallnottagare.

--

begin 644 cwp064_034.jpg.exe


utfyllnad


`
end


Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it
 
Norge håller på och Finland har.
 

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it
Har Finland bättre System?
Hur får Norge till det digitala systemet?
Har dessa länder högre effekt på sina sändare?
Hur stor täckning har varige sändare?
b/l


Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Nej de har nog samma som vi, men Norge har modernare (MPEG4).

Quoted text here. Click to load it

Konstig fråga.  Kan ej besvaras.

Quoted text here. Click to load it

Vet ej.


Beror på topografin, antennhöjd, effekt m.m.
 

Re: Digital-TV
Bernt skrev:
Quoted text here. Click to load it

Det digitala systemet ger sämre bild än det analoga.

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it
 
På vilket sätt?
 

Re: Digital-TV
Ken käftade emot i swnet.teknik.elektronik och producerade


Quoted text here. Click to load it

Syns rester av för hård komprimering.
--
I think of people starving,
do you think I care?
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Jo jag har sett det där hos vissa, men så är det inte hemma hos mig.
Jag har en mycket bra antensignal och en mycket bra mottagare så jag
slipper det där.  För övrigt har vissa programinslag sådana fenomen,
speciellt från TV4 och det kan man ju inte klandra den digitala
TV-överföringen för.
 

Re: Digital-TV
Ken skrev:
Quoted text here. Click to load it
På dom flesta sätt. Tar man bort saker från signalen så blir det sämre
bildkvalitet. Så blir det med all komprimering som är förstörande.

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Visst, men man tar bort sådan som ändå inte syns.  
Digital-TV har medfört att vi nu har mycket bättre bild
och ljud på många sätt, jämfört med den analoga tiden.
Åtminstone gäller det för marksänd TV.
Den som har problem har helt enkelt en dålig mottagningsanläggning.
 

Re: Digital-TV
On Sat, 22 Dec 2007 20:26:16 +0100

Quoted text here. Click to load it

Hur vet du att det inte syns? Alla har inte starr.

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Inte jag heller.
  

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Jag har en Gitterantenn som inte räcker till för bra bild på TVn
När jag satte upp en Maximum V-45 blev det bättre bild på TVn.
Några kanaler är det full efekt medan några kanaler är det lite sämre värden
men det inverkar inte på bilden.

Man kan undra över att inte det rekomderas vilka antenner det ska vara i
tveksamma områden med dåliga signaler!
b/l


Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Det finns tE4%ckningkartor pE5% Teracom som ger en allmE4%n fingervisning
hur bra lokala mottagningsfF6%rhE5%llandena E4%r. Den tE4%ckningen E4%r =
baserad
pE5% hF6%gt placerad antenn, med fri horisont. Lokalt kan skuggor och
reflexer gF6%ra att signalstyrkan E4%r betydligt sE4%mre.20%
Om antennanlE4%ggningen ska renoveras, satsa lite extra sE5% att den =
tE5%l
att E5%ldras och klarar lite regn eller snF6%fall som dE4%mpar signalen.
C4%r man i behov av de allra sista dB:na bF6%r man se till att ha bE4%sta
mF6%jliga kabel, sE5% kort som mF6%jligt, och satsa pE5% nE5%gon av de =
stF6%rre
antennfabrikaten och inte lE5%gpriskopior dE4%r tillverkaren =
fF6%rmodligen
inte har resurser eller ens bryr sej att verifiera den egna antennens
funktion.
46%UBA och Televes tillhF6%r vE4%l de som har bE4%sta allmE4%n-antennerna=
 i dag.
De har inte nE5%gra fantasivE4%rden pE5% verkningsgraden men de har =
bE4%ttre
funktion E4%n lE5%gprivarianterna, bE4%ttre kabelkontaktering och =
anstE4%ndig
vE4%derbestE4%ndighet. FF6%r mycket svE5%ra fF6%rhE5%llanden finns =
kanalspecifika
antenner men dE5% behF6%vs en antenn per MUX och en helst E4%ven en
kanalselektiv LNA per antenn. Dyrt.
Televes kan erbjuda antenn med antenn-integrerad signalfF6%rstE4%rkare om
man mE5%ste ha lE5%ng nedledare och man har fE4%rdiga stackningssatser =
fF6%r
att vinna ytterligare nE5%gra dB.
46%uba har liknande tillbehF6%r men E4%r F6%verlag dyrare pE5% sE5%dant =
och riktar
sej mera mot fackhandeln.

"No Label" antenner, sE4%rskilt om man dessutom poE4%ngterar att de E4%r
speciellt lE4%mpliga fF6%r digitala signaler, E4%r bortkastade pengar om =
man
verkligen behF6%ver bE4%ttre antennsignal. Standardregeln gE4%ller E4%ven=
 hE4%r,
man fE5%r inte kvalitet och prestanda till lE5%gpris.

Se alltid till att fF6%rst E5%tgE4%rda slarvig antenninstallation.
Kabeln brister vE4%ldigt ofta. Solsprucken enkelskE4%rmad koax som i =
stort
sett E4%r bortoxiderad i antennanslutningen bF6%r bytas. Byte av sE5%dan
kabeln F6%kar prestandan E5%tskilligt mer E4%n nE5%gra dB hit eller dit =
pE5%
antennens gain.
Antennens riktningselektivitet (gain och fram/back-fF6%rhE5%llandet) E4%r
viktiga om en del av antennproblematiken E4%r lokala stF6%rningar och =
hF6%gt
grundbrus (exempelvis pga en dE5%lig linjefF6%rstE4%rkare).20%
Ett tecken pE5% detta kan vara om mottagaren indikerar tillrE4%ckligt =
hF6%g
signalnivE5%, men kvalitetsindikator eller BER visar dE5%ligt vE4%rde.
--
Jo, digtala systemet ger oftast sE4%mre bild om man redan pE5% analoga
bilden hade nE5%gra brusiga snF6%flingor. I digitalvE4%rlden blir det =
stora
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Digital-TV


Quoted text here. Click to load it

Det finns täckningkartor på Teracom som ger en allmän fingervisning
hur bra lokala mottagningsförhållandena är. Den täckningen är baserad
på högt placerad antenn, med fri horisont. Lokalt kan skuggor och
reflexer göra att signalstyrkan är betydligt sämre.
Om antennanläggningen ska renoveras, satsa lite extra så att den tål
att åldras och klarar lite regn eller snöfall som dämpar signalen.
Är man i behov av de allra sista dB:na bör man se till att ha bästa
möjliga kabel, så kort som möjligt, och satsa på någon av de större
antennfabrikaten och inte lågpriskopior där tillverkaren förmodligen
inte har resurser eller ens bryr sej att verifiera den egna antennens
funktion.
FUBA och Televes tillhör väl de som har bästa allmän-antennerna i dag.
De har inte några fantasivärden på verkningsgraden men de har bättre
funktion än lågprivarianterna, bättre kabelkontaktering och anständig
väderbeständighet. För mycket svåra förhållanden finns kanalspecifika
antenner men då behövs en antenn per MUX och en helst även en
kanalselektiv LNA per antenn. Dyrt.
Televes kan erbjuda antenn med antenn-integrerad signalförstärkare om
man måste ha lång nedledare och man har färdiga stackningssatser för
att vinna ytterligare några dB.
Fuba har liknande tillbehör men är överlag dyrare på sådant och riktar
sej mera mot fackhandeln.

"No Label" antenner, särskilt om man dessutom poängterar att de är
speciellt lämpliga för digitala signaler, är bortkastade pengar om man
verkligen behöver bättre antennsignal. Standardregeln gäller även här,
man får inte kvalitet och prestanda till lågpris.

Se alltid till att först åtgärda slarvig antenninstallation.
Kabeln brister väldigt ofta. Solsprucken enkelskärmad koax som i stort
sett är bortoxiderad i antennanslutningen bör bytas. Byte av sådan
kabeln ökar prestandan åtskilligt mer än några dB hit eller dit på
antennens gain.
Antennens riktningselektivitet (gain och fram/back-förhållandet) är
viktiga om en del av antennproblematiken är lokala störningar och högt
grundbrus (exempelvis pga en dålig linjeförstärkare).
Ett tecken på detta kan vara om mottagaren indikerar tillräckligt hög
signalnivå, men kvalitetsindikator eller BER visar dåligt värde.
--
Jo, digtala systemet ger oftast sämre bild om man redan på analoga
bilden hade några brusiga snöflingor. I digitalvärlden blir det stora
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Nej inte alls.  Digitalsändarna är svagare än de analoga
och därför krävs det en bra antennanläggning i gott skick.
Har man sämre bild så beror det på bristande mottagningsanläggning.
Dålig antennanläggning är vanligaste felet.
Mottagaren (boxen) kan vara bristfällig (billig).
Antenn, placering av antenn, antennförstärkare, anslutningar
och kabel brukar brista i skick och kvalité.
 

Re: Digital-TV
Ken skrev:
Quoted text here. Click to load it

Det är precis vad det gör. Tar man bort en massa information så blir det
  BÄTTRE bild är ju bara struntprat.

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it
 
Nejdå.  För oss som har kunnat jämföra sedan digital-TV
startade 1999 är det inte alls sämre, det är enbart bättre.
Jag har kört med marksänd digital-TV sedan juli år 2000
och har jobbat som TV-tekniker med början 1973 och därefter
under många år och har fortsatt med det privat när jag haft
andra jobb under senare tid. Jag har en väldig förmåga att
se felaktigheter i en TV-bild som nästan ingen annan kan se
eftersom jag är så van att bedöma TV-bilder.
Du har rätt teoretiskt, men i praktiken syns det inte alls.
 

Re: Digital-TV

Quoted text here. Click to load it

Jo, man kan inte ta bort vE4%rdefull information utan att det mE4%rks.
DE4%remot kan man undvika att F6%verfF6%ra informationsbitar om en blE5%
himmel eller en fix studiovE4%gg lika tE4%tt som t.ex. fF6%r filmscen med
biljakt.
C5%tminstone kan man gF6%ra sE5% med med MPEG1.FF6%rdelen E4%r betydligt =
hF6%gre
detajlskE4%rpa  nE4%r det behF6%vs och dE4%remellan kan man t.ex. =
frigF6%ra
utrymme fF6%r andra TV-kanaler.
Denna bildbehandling/komprimering E4%r inte fF6%rlustfri men det E4%r
betydligt mindre fF6%rluster E4%n fF6%r analog PAL dE5% vE4%rdet av varje
enskild bit E4%r mycket hF6%gre.

En pluspoE4%ng E4%r att DVB-t inte adderar fF6%rluster i bildkvaliteten =
vid
F6%verfF6%ringen frE5%n sE4%ndare till mottagare pE5% det sE4%tt som =
obF6%nhF6%rligen
skedde i PAL-systemet, E4%ven vid bra mottagningsfF6%rhE5%llanden.
Det fF6%rutsE4%tter dock att man har F6%ver miniminivE5% pE5% mottagen
antenn-signal. Saknas en enda bit i F6%verfF6%ringen sE5% leder det till =
att
stora delar bildinformation fF6%rloras. DE5% analoga systemets enskilda
informationsbitar hade lE4%gre vE4%rde medfF6%rde enskilda =
pixel-fF6%rluster
knappt mE4%rbara konsekvenser.

De bildbrister vi ser i nuvarande MPEG1 pga lE5%g bandbredd eller dE5%lig
kodning , typ att snabba rF6%relser blir suddiga vid live
kameraF6%verfF6%ringar dE4%r man inte kan kF6%ra flerpass bitkodning, =
E4%r kF6%pta
till priset av att vi dessemellan kan se bilder vars kvalitet inte var
tekniskt mF6%jliga via PAL-systemet ens med 5 gE5%nger sE5% hF6%g =
F6%verfF6%rd
bandbredd.
PAL E4%r analogt system dE4%r enskilda pixelbrister i bilden delvis
maskeras av den lE5%ga informationstE4%theten.20%
NE4%r DVB-t drabbas av F6%verfF6%ringsrelaterade enstaka bitfel sE5% =
rasar
ofta hela bilden ihop.
Samma sak gE4%ller E4%ven ljudet. Vanligen ett MP3-format. Saknas delar =
av
F6%verfF6%rda bitinformationen sE5% tappas ljudet helt. MP3-ljudet E4%r
skalbart komprimerbar men F6%verfF6%ringen E4%r fF6%rlustfri och
slutresultaten har normalt mycket lE5%g distorsionsnivE5% jE4%mfF6%rt med
motsvarande PAL-F6%verfF6%rt ljud som oftast fick sej en slE4%ng av =
bildinfo
F6%verlagrat pE5% ljudet E4%ven om man fF6%rsF6%kte filtrera bort mycket =
av
stF6%rningarna vilket man iofs lyckades vE4%ldigt bra med nE4%r de =
digitala
kam-filterna kom.

ME4%tmE4%ssigt tar man bort eller fF6%vanskat mer av informationen i
PAL-systemet jE4%mfF6%rt med den vanligaste boxer-standarden och E4%ven =
en
dE5%lig boxer-mottagare bF6%r ge mF6%jlighet till bE4%ttre bild och ljud =
E4%n
vad som kunde E5%stadkommas i PAL-systemet.

/Alf

Site Timeline