Modda kraftförsörjningen i digitalkamera

Skrev i en tidigare tr=E5d om mina problem med batteridrift av min digitalkamera (Sony DSC-W12). Kontentan var att kameran drar ut batterierna p=E5 nolltid. Nu ska jag fixa s=E5 jag kan driva kameran p=E5 n=E4tsp=E4nning via batterieliminator (ev. genom USB-don) i alla fall. Batterieliminator med st=E4llbar utsp=E4nning k=F6pes billigt p=E5 t ex Cla= s Ohlson

formatting link
.

Det finns ett DC-don p=E5 kameran, man kan k=F6pa n=E4tdel av Sony (specialdon, verkar inte g=E5 att k=F6pa) men det har inte jag t=E4nkt g=F6= ra. Batterierna =E4r tv=E5 vanliga AA och ger nominellt 2*1.3V=3D2.6V.

I princip ser jag tv=E5 strategier:

  1. Batterieliminatorn f=E5r driva d=E4r DC-donet g=E5r in
  2. Batterieliminatorn f=E5r driva p=E5 batteripolerna

USB-mini-B finns f=F6r anslutning till datorn. Jag har noterat att kameran inte str=F6mf=F6rs=F6rjs fr=E5n denna. Rimligt d=E5 Sony i s=E5 fal= l inte kan tj=E4na pengar p=E5 att s=E4lja n=E4tdelen.

Jag har hittat servicemanual till kameran. En del (inte fullst=E4ndigt) blockdiagram, kopplingsscheman och kretskortslayouter finns, =E4r v=E4l f=F6r att dom bara vill ha med det som verkligen kan beh=F6va anv=E4ndas av reparat=F6rer etc och vill h=E5lla resten icke-officiellt. Vad g=E4ller kretsar s=E5 =E4r en del listade med modellnummer men =E5terigen, inte alla= . N=E5gra screenshots fr=E5n manualen:

formatting link

I alla fall, en huvudkrets f=F6r elkraftf=F6rs=F6rjning finns d=E4r DC-done= t och sp=E4nning fr=E5n batterierna g=E5r in och ett antal sp=E4nningar komme= r ut (samt en hel del annat ocks=E5). Kretsen =E4r inte namngiven i manualen men jag har tagit is=E4r kameran, lokaliserat kretsen och l=E4st modellnumret som st=E5r p=E5 den ("SONY D3434GA"). Har s=F6kt och ser att den finns och att det =E4r en Sony-krets men hittar inget datablad eller liknande p=E5 den tyv=E4rr.

Jag har hittat h=F6guppl=F6st foto p=E5 Sonys n=E4tagg (AC-LS5) och enligt = det ger det 4.2V 1.5A.

Snyggast l=F6sning vore f=F6ljande: l=F6da p=E5 s=E5 att 5V fr=E5n USBn dri= ver d=E4r DC-donet ska driva. Dock: d=E4r f=F6rv=E4ntas uppenbarligen 4.2V och inte 5= , och jag har som sagt inget datablad f=F6r elkraftkretsen s=E5 jag kan kolla vilka sp=E4nningar som =E4r OK. Men om en s=E5n elkraftkrets f=F6rv= =E4ntar sig 4.2V oregulerad, nog tusan borde det funka med 5V? =C5sikter? Riskerar jag att br=E4nna s=F6nder kretsen (p=E5 sikt)? (Visst - med batterieliminator till USB-donet kan jag st=E4lla batterieliminatorn p=E5

4.5V, men enligt denna snygga l=F6sning ska jag ju kunna driva USB-donet fr=E5n en dator ocks=E5 och d=E5 blir det ju ca 5V som kommer.)

Kolla g=E4rna l=E4nken ovan, kopplingsschemat f=F6r USB-donet. B=F6r inte v= ara n=E5gra problem att ta 5V direkt fr=E5n VCC-pinnen, eller hur? G=E5r ju genom en 10kOhm-motst=E5nd sen s=E5 det verkar ju knappast vara tanken att str=F6m ska flyta d=E4r (som v=E4ntat). Vad motst=E5ndet och dioderna g=F6r= sen f=F6rst=E5r jag inte (=E4r v=E4l inte s=E5 viktigt heller). G=E5r ju ocks= =E5 till "USB_JACK_IN", har dock inte hittat denna n=E5n annan stans s=E5 jag vet inte vart den tar v=E4gen.

P=E5 l=E4nken finns ocks=E5 "Power block diagram". DC-donet l=E4ngst till v=E4nster, batteriet ovanf=F6r, stora kretsen i mitten =E4r allts=E5 huvudkretsen f=F6r elf=F6rs=F6rjningen.

Ett alternativ skulle vara att anv=E4nda en DC/DC, dock hittar jag inga vettiga s=E5na p=E5 Elfa, hittar ingen med utsp=E4nning mellan 3.3 och 5, jag beh=F6ver ju ca 4.2. Tips p=E5 annan leverant=F6r, borde ju finnas? Varierbar utsp=E4nning med pot skulle ju funka men skulle helst inte anv=E4nda det.

Problem med DC/DC om jag ska f=E5 str=F6m fr=E5n USB-donet =E4r =F6ver huvu= d taget att d=E5 m=E5ste DC/DCn l=E4ggas i kameran och d=E4r =E4r det tr=E5ng= t. Skippar jag USB-donet dock och bara leder in sp=E4nningen fr=E5n batterieliminatorn skulle jag kunna ha DC/DC-donet h=E4ngandes utanf=F6r kameran. Dock troligtvis inte n=F6dv=E4ndigt eftersom batterieliminatorn har st=E4llbar sp=E4nning i hyfsat m=E5nga steg.

Enklaste l=F6sningen =E4r trol. Clas Ohlsons batterieliminator, st=E4lla in den p=E5 3V och driva p=E5 batteripolerna, eller st=E4lla in den p=E5 4.5V = och driva p=E5 DC-donet. Men att anv=E4nda USB-donet skulle vara snyggare. Och d=E5 =E4r fr=E5gan om det =E4r att mata in 5V n=E4r 4.2 f=F6rv=E4ntas.

Allm=E4na =E5sikter? Svar p=E5 fr=E5gor ovan? Tack p=E5 f=F6rhand.

(Om jag ska g=E5 p=E5 DC-donet s=E5 =E5terst=E5r fr=E5gan hur jag ska behan= dla +/-/ jord-polerna fr=E5n det, =E5terkommer med fr=E5gor om det i s=E5 fall.)

Reply to
Carl
Loading thread data ...

Sun, 23 May 2010 14:16:34 -0700 (PDT), Carl ba:

Det är nog mer praktiskt att köpa en ny kamera, om det inte är så att du kan få den åtgärdad på garantin. Min spegelreflex klarar sig i en vecka på batteriet vid daglig turistanvändning, och skulle inte det räcka finns både batterier, nätagg och batterigrepp att köpa.

Det finns en fjärde också: köp fler batterier. ladda dem och stoppa i fickan. Då kan du plåta på platser dit inte sladden räcker.

Charlie.

Reply to
Charlie R

En diod (ex 1N4007) i serie, sänker spänningen ytteligare 0,5-0,6V och tar nästan ingen plats. kan kanske gömmas i kabeln?

Reply to
Peter Justesen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.