Bipolära kondensatorer

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Jag hittar inte min fråga på nätet; kan man ersätta en bipolär
kondensator (i ett delningsfilter i högtalare) med två "korskopplade"
el.lyt.kondensatorer?

Re: Bipolära kondensato rer

Quoted text here. Click to load it

Nej man kan inte paralellkoppla, man måste seriekoppla med lika poler
mot varandra, t.ex. plus mot plus. Välj bra elyter med låga förluster
och bägge elyterna måste ha minst dubbla kapacitansen som den bipolära
kondingen hade för att uppnå motsvarande resultat och minst
motsvarande spänning, var för sig.
Bägge kondensatorena bör vidare även vara av samma märke och ålder
annars får man lätt snedbelastning. Samma problem uppstår som när man
mixar olika laddbara battterier då det ofta uppstår snedladdning.

/Alf

Site Timeline