Audio omkopplings box RCA

Jag söker en box med 3-4 par RCA kontakter ingång och en utgång för att välja källa för en förstärkare med en ingång. Clas Olhsson har en dylik box - jag söker något lite "bättre" (om det finns). Har problem att söka på nätet då jag inte vet vad en dylik box brukar kallas på svenska (audio switch/selector på engelska). Man kan se det som en passiv förförstärkare utan volymkontroll...

Ronny

Reply to
Ronny Svensson
Loading thread data ...

"audio switch" eller audioswitch funkar väl hyfsat på svenska också? :)

"audioomkopplare" och "audio omkopplare" ger också träffar.

--
May all spammers die in horrible pains!
Reply to
Peter Emanuelsson

Linjeväljare?

--
Ichimusai http://ichimusai.org/ AA #769 ICQ: 1645566 Yahoo: Ichimusai
MSN: Ichimusai1972 AOL: Ichimusai1972 IRC: Ichimusai@IRCNet
 Click to see the full signature
Reply to
Ichimusai

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.