verilog to vhdl

Loading thread data ...

papatka snipped-for-privacy@papatka.null napisał(a):

Faktycznie masz problem i ten z przetlumaczeniem to pikuś z porównaniu...

No problem, zawsze chętnie pomagam kolegom z branży, którym nie chce sie zaglądać do książek.

function delta(input : in std_logic_vector) return std_logic_vector is variable result : std_logic_vector(7 downto 0); begin result := (input(6 downto 0) & '0') xor (X"1b" and (input(7) & input(7) & input(7) & input(7) & input(7) & input(7) & input(7) & input(7))); return result; end delta;

Korzystaj, na zdrowie :-DDDDDDDDDDD

Reply to
g.d.

W Webpack'u masz translator w każdą stronę języków VHDL/VERILOG/ABEL.

MH

Reply to
MH

In the darkest hour on Tue, 4 Mar 2008 20:15:34 +0100, papatka snipped-for-privacy@papatka.null screamed:

Ternary operator.

formatting link

;)

Reply to
Artur M. Piwko

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.