Hybryda SI-1125HD kto wie?

Kto wie gdzie kupić, dostać, znaleźć hybrydę o oznaczeniu SI-1125HD Ta która padła zamontowana była w receiverze Sony TA 313L. Czy jest jakies rozwiązanie zastępcze.

Reply to
mirek p
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.