serie of parallel?

bij het in schakelen van een zuiver ohmse belasting is de inschakelpiek nog al hoog, waardoor de enkelpolige schakelaar al een paar keer kapot is gegaan...

nu zei iemand dat ik dan en dubbel polige schakelaar moest nemen en de kontaken in serie moest zetten?

Ik zou eerder zeggen parallel? om de stroom te verkleinen

Reply to
Arjan Swets
Loading thread data ...

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Bij een inschakelpiek is de belasting of zuiver, maar niet ohms, of ohms, maar niet zuiver. Om de inschakelpiek te verkleinen zijn er andere maatregelen mogelijk, b.v. een NTC zoals die bij zwaardere ringkerntrafo's worden toegepast. Schakelaarkontakten in serie heeft geen zin, er is er altijd 1 de eerste, dus ook parallel is heel betrekkelijk beter in deze zin. Waar bestaat de belasting uit?

--
Mazzels!

Gerard
 Click to see the full signature
Reply to
Bezemsteel

Ik zou zeggen.. Zet ze in serie. Het idee is dat de contacten stuk gaan door de vonkbrug bij het uitschakelen. Als je ze in serie zet, wordt de lengte van de brug (bij gelijke schakelsnelheid) 2x zo groot. In het tijdomein zul je dus minder vonkbrug hebben (om het ff populair te zeggen). Overigens is de vraag of dit bij AC werkt, gezien het feit dat je toch al 100x per sec. door 0 gaat...

Reply to
Marco

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Bij een zuiver ohmse belasting is er geen inschakelPIEK. De stroom bij inschakelen is gelijk aan de continue stroom

Fred L

Reply to
Fred L

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com... | bij het in schakelen van een zuiver ohmse belasting is de | inschakelpiek nog | al hoog, waardoor de enkelpolige schakelaar al een paar keer kapot is | gegaan... | | nu zei iemand dat ik dan en dubbel polige schakelaar moest nemen en de | kontaken in serie moest zetten? | | Ik zou eerder zeggen parallel? om de stroom te verkleinen

Nou, dat denk je dus verkeerd het is net in serie. De gedachte daarachter is het verdelen van het spanningsverschil over meer ruimte, dit betekend dat er minder vonkvorming en dus beschadiging van de contacten optreedt.

Reply to
PeterK

"Bezemsteel" schreef in bericht news:4034b737$ snipped-for-privacy@news.nb.nu... | "Arjan Swets" schreef in bericht | news: snipped-for-privacy@posting.google.com... | > bij het in schakelen van een zuiver ohmse belasting is de | > inschakelpiek nog | > al hoog, waardoor de enkelpolige schakelaar al een paar keer kapot is | > gegaan... | >

| > nu zei iemand dat ik dan en dubbel polige schakelaar moest nemen en de | > kontaken in serie moest zetten? | >

| > Ik zou eerder zeggen parallel? om de stroom te verkleinen | | Bij een inschakelpiek is de belasting of zuiver, maar niet ohms, of ohms, | maar niet zuiver. | Om de inschakelpiek te verkleinen zijn er andere maatregelen mogelijk, b.v. | een NTC zoals die bij zwaardere ringkerntrafo's worden toegepast. | Schakelaarkontakten in serie heeft geen zin, er is er altijd 1 de eerste, | dus ook parallel is heel betrekkelijk beter in deze zin. Waar bestaat de | belasting uit? |

;-)) 2 jaar klompenschool een ook een mening;-)) En of het in serie schakelen van contacten zin heeft, in huisinstallaties kom je het niet tegen en in de industrie dankzij softstarters en andere voorzieningen ook niet meer.

Maar vroega'h toen we met weerstandboxen en bot schakelmateriaal doodgewoon in 250 of 400 of 1000 volt dc schakelden om forse vermogens te doseren (denk aan hijs en rijd installaties) was dat heel gewoon. Deed je het niet dan hingen ondanks blusmagneten en dynamische blusspoelen binnen de korste keren de baarden aan de verzilverde koperen contacten...

Om vandaag de dag ernstige brandschade aan contacten in simpele installaties te voorkomen is het dus ook nog een prima middel...

-- | Mazzels! | | Gerard | | verwijder "nospam" uit e-mail adres | | | Posted by news://news.nb.nu

Reply to
PeterK

Bravo Watson;-))

"Marco" schreef in bericht news:Qy3Zb.606122$_x2.1345886@zonnet-reader-1... | Arjan Swets wrote: | | > bij het in schakelen van een zuiver ohmse belasting is de | > inschakelpiek nog | > al hoog, waardoor de enkelpolige schakelaar al een paar keer kapot is | > gegaan... | >

| > nu zei iemand dat ik dan en dubbel polige schakelaar moest nemen en de | > kontaken in serie moest zetten? | >

| > Ik zou eerder zeggen parallel? om de stroom te verkleinen | | Ik zou zeggen.. Zet ze in serie. Het idee is dat de contacten stuk gaan | door de vonkbrug bij het uitschakelen. Als je ze in serie zet, wordt de | lengte van de brug (bij gelijke schakelsnelheid) 2x zo groot. In het | tijdomein zul je dus minder vonkbrug hebben (om het ff populair te zeggen). | Overigens is de vraag of dit bij AC werkt, gezien het feit dat je toch | al 100x per sec. door 0 gaat...

Reply to
PeterK

"Fred L" schreef in bericht news:c12h03$lqo$ snipped-for-privacy@reader08.wxs.nl... | | "Arjan Swets" schreef in bericht | news: snipped-for-privacy@posting.google.com... | > bij het in schakelen van een zuiver ohmse belasting is de | > inschakelpiek nog al hoog. | | Bij een zuiver ohmse belasting is er geen inschakelPIEK. De stroom bij | inschakelen is gelijk aan de continue stroom

Natuurlijk wel snurker elk weerstandsmateriaal heeft een koud en een warmweerstand tenzij het om een negatieve temperatuurscoefficient gaat...

Kijk maar eens wat er bijvoorbeeld met de stroom gebeurt bij het en direct na het inschakelen van een gloeilampje...

| | | Fred L | |

Reply to
PeterK

Toch moet je wel uitkijken, want een koude lamp trekt veel meer stroom bij het aanzetten (PTC-effect).

--
Met vriendelijke groet,

   Maarten Bakker.
Reply to
maarten

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Bij grote stromen kom je voor een dilemma. Bij inschakelen zou je de kontakten parallel moeten zetten, bij het uischakelen in serie.

Kun je oplossen met 4 kontakten.

2x 2 parallel, en dan smaen in serie.

Bij zuiver ohmsebelastingen zou ik voor de parallelschakeling gaan. Maar zodra er inductiviteit aan te pas komt, dan kun je beter in serie gaan.

Jantje

Reply to
jantje

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Wat is de belasting? Is er al eens gedacht aan een electronische vervanging van de schakelaar? Als het om wisselspanning gaat is het mogelijk om met electronica de spanning in te schakelen op het moment dat de wisselspanning door de nul gaat. Op het moment van inschakelen is er dan (zo goed als geen) spanning en dus geen grote stroom.

Boonie

Reply to
Boonie..

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Weet je zeker dat die schakelaars aan de inschakelstroom zijn overleden? Als dat het geval is, waren deze schakelaars klaarblijkelijk niet op deze stroom berekend en moet je een zwaardere toepassen die er wel tegen kan. Parallel schakelen zou dan inderdaad kunnen helpen omdat je de stroom dan over twee contactparen verdeelt.

Maar... Schakelaars hebben meestal meer te lijden van het uitschakelen omdat je dan een vonk trekt. Dat betekent dat er wat contactmateriaal verbrandt wat op den duur ingebrande contacten oplevert. Die dan door de hogere overgangsweerstand nog harder verbranden bij een hoge inschakelstroom. Je zou dan moeten kijken of de schakelaar wel geschikt is voor de toegepaste spanning. Serieschakeling van de contacten kan dan helpen al denk ik dat het effect bij wisselspanning met een ohmse belasting niet erg groot zal zijn.

petrus

--
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
 Click to see the full signature
Reply to
petrus bitbyter

"PeterK" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@corp.supernews.com...

Een gloeilamp gedraagt zich dan ook niet zuiver ohms. De OP heeft het over een zuiver ohmse belasting.

de klompenboer.

--
Posted by news://news.nb.nu
Reply to
Bezemsteel

"PeterK" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@corp.supernews.com...

ohms,

eerste,

Ik geloof best dat het bij zware toepassingen een prima middel is, maar de OP heeft het over een zuiver ohmse belasting, en daarbij denk ik niet meteen aan zeer zware toepassingen. Ook moet een meerpolige schakelaar wel toe te passen zijn, dus lijkt mij het toepassen van een NTC voor het verminderen van inschakelpieken niet echt verkeerd.

Hoogachtend,

Professor doktor Guts, hoofd klompenschool.

--
Posted by news://news.nb.nu
Reply to
Bezemsteel

"Bezemsteel" schreef in bericht news:4034b737$ snipped-for-privacy@news.nb.nu...

b.v.

Nee het is zuiver ohm... het zijn heel veel lampen.... (dat is toch zuiver ohms?) maar omdat het er nogal veel zijn en vrij veel geschakeld wordt verbrand de schakelaar....

en toen zij iemand dat je dan een dubbelpolige of een 3 dubbel polig (die bestaan ook) en de contakten in serie zetten... dat zou de luchtspleet vergroten , en daarom de vonken verkleinen?

Reply to
Arjan Swets

"Fred L" schreef in bericht news:c12h03$lqo$ snipped-for-privacy@reader08.wxs.nl...

Dus een lamp heeft geen inschakelpiek?... echt wel... toch?

Reply to
Arjan Swets

Dat komt door de weerstand van de gloeidraad (wolfram) in koude toestand lager is dan in warme. Bij een gloeidraad is weinig capacitief of inductieve component, kan je wel als zuiver Ohms beschouwen.

Maurits

Reply to
Maurits

"Arjan Swets" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@posting.google.com...

Inmiddels begrijp ik uit de berichten dat het gaat om een groot aantal (flink vermogen) gloeilampen.

Deze veroorzaken inderdaad een grote inschakelpiek. Dit wordt veroorzaakt door de koud, laagohmige, gloeidraad.

Je kunt in dit geval meerdere kontakten parallel zetten. Dus een dubbelpolige schakelaar gebruiken, en beide polen dezelfde stroomdraad laten schakelen.

Je kunt de schakelaar ook een magneetschakelaar (relais) laten schakelen. Deze magneetschakelaar neem je met wat flinke kontakten, en laat je de gloeilampen schakelen.

Jantje

Reply to
jantje

"Arjan Swets" schreef

zuiver

Hopelijk zijn het geen TL-lampen, die zijn namelijk inductief als je ze niet compenseerd.

Hoe moeilijk is het om een kontaktor te gebruiken ? Zo erg kan dat toch niet zijn.

Gilbert

Reply to
Gilbert

"Arjan Swets" schreef in bericht news:c139ln$39g$ snipped-for-privacy@reader11.wxs.nl...

ohms,

eerste,

de

Kijk, dan wordt het duidelijker. Een gloeilamp wordt in het algemeen wel als zuiver ohms beschouwd, maar is dat allesbehalve het geval zeker niet als het om inschakelen gaat. Zelfs als de gloeilamp brandt, is er nog variatie in de temperatuur van de gloeidraad die samenhangt met de frequentie van de wisselspanning. Bij koude start van de lamp is de weerstand van de gloeidraad wel zo'n 13 maal lager dan als de gloeidraad op temperatuur is. (zelf net even nagemeten bij een 25 watt gloeilamp). Wat ik van andere antwoorden begrepen heb, is het toepassen van een dubbelpolige schakelaar vooral zinvol als er bij een reactieve belasting UITgeschakeld wordt, omdat vonkvorming de kontakten aantast. De door mij eerder geadviseerde toepassing van een NTC heeft precies het tegenovergestelde gedrag van een gloeilamp, en zal het probleem kunnen oplossen, als er tenminste voor de toepassing een passende NTC te vinden is, dan wel te maken door er meerdere parallel te zetten.

--
Mazzels!

Gerard
 Click to see the full signature
Reply to
Bezemsteel

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.