hoe kan ik het verlies berekenen van een transformator

hoe kan ik het verlies berekenen van een transformator. ik heb een trafo die van 230 naar 12 wisselspanning gaat en 834 mA. ik kan maar niet de formule vinden daat van. pleas help ;p alvast bedankt

Reply to
Maaike_techniekje
Loading thread data ...

schreef in bericht news: snipped-for-privacy@b75g2000hsg.googlegroups.com...

Dat is ook niet eenvoudig te berekenen. Te meten zijn de primaire en secundaire koperweerstand en de primaire zelfinductie. Het ijzerverlies is hangt van het trafo-ontwerp af. Ook de formfactor van de stroom, als gevolg van de belasting, doet behoorlijk mee. E.a. is te meten door een Watt-meter aan de netkant te hangen. Het gemeten vermogen minus je afgenomen vermogen is dan je verlies. Maar om het eenvoudig te houden schat ik het rendement van zo'n klein trafo'tje op 85%.

Hans

Reply to
JT van Es

Op Tue, 03 Apr 2007 00:57:07 -0700, schreef Maaike_techniekje:

Dat verlies kun je niet berekenen, tenzij je *alles* weet van de transformator - en dan bedoel ik niet alleen primaire en secundaire spanning en stroom, maar ook de ohmse weerstand van de wikkelingen, het aantal wikkelingen, het gebruikte kernmateriaal, de opbouw van de kern en nog wat andere, minder belangrijke parameters.

Je kunt het verlies wel redelijk simpel opmeten, namelijk door het ding aan te sluiten op een nauwkeurige vermogensmeter; meet dan het opgenomen en afgegeven(*) vermogen bij verschillende belastingen tussen 0 en 10VA (dit laatste is dus de 12 volt keer de genoemde 0,834 ampère).

*: Het opgenomen vermogen vereist een 'echte' wattmeter, die rekening houdt met de fasehoek tussen spanning en stroom. Voor het afgegeven vermogen kun je volstaan met een stroom- en spanningsmeter, zolang je tijdens de metingen tenminste gewone weerstanden gebruikt als belasting.

Richard Rasker

--
Linetec Translation and Technology Services

http://www.linetec.nl/
Reply to
Richard Rasker

bedoel je echt het verlies of wil je de primaire stroom bij benadering weten? De formule is P= U * I Dus secundair 12 * 834 = 10008 mW (miliwatt) Primair word het zelfde vermogen opgenomen als het een ideale trafo is. Dus 10008 / 230 = 43.5 mA

Wil je het verlies weten dan meet je het primaire vermogen en het secundare vermogen bij een ohmse belasting, waarbij de trafo maximaal belast is. Het verlies vermogen is dan het verschil tussen die twee. Rendement is secundair vermogen gedeelt door primar vermogen maal 100%.

Berekenen is vrijwel onmogelijk door niet lineargedrag van het ijzer. Men onderscheid ijzer en koper verliezen.

--
pim.
Reply to
Pim Schaeffer

Jawel hoor. Ik heb het ooit gekund maar na het tentamen heb ik het weer heel snel vergeten. De meest ellendige berekening die ik ooit heb moeten maken. Uitgewerkt op een schoolbord is ze vele meters lang.

Theoretiese elektriesieteitsleer, wast een vak.......

Reply to
Teetje

Er is niet één formule, je hebt zes vormen van verlies:

  1. Weerstand van de windingen. (koper verliezen)
  2. Magnetsiche wrijving in de kern (hystereris)
  3. Opgewekte stromen in de kern (Eddy stromen)
  4. Mechanische trillingen in de kern en windingen
  5. Electromagnetische straling
  6. Diëlectrische verliezen door de isolatielagen in de kern en windingen. Wil je wat formules?
    formatting link

Bert

Reply to
Bert

En de belangrijkste: teruggekoppelde impedantie.... O horror.....

Reply to
Teetje

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.