LEDs: parallel of serie?

Niet erg bedreven in electro-theorie en -rekenwerk hoop ik dat iemand me dit kan vertellen: als ik een 12V autoleeslampje van een paar sterke, witte LEDs wil voorzien (bv. Conrad #153908-02: Umax=4V, I=20mA), hoe kan ik die dan 't beste aansluiten? Parallel met elke LED een eigen voorschakelweerstand of in serie met één voorschakelweerstand? En wat voor voorschakelweerstand dan?

Dank!

Reply to
Cory
Loading thread data ...

"Cory" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@4ax.com...

In serie met ong. 10 ohm voorschakelweerstand. In parallel met elk 400 ohm of meer als voorschakelweerstand. Kies maar.

Harrie Geerts

Reply to
Harrie Geerts

"Harrie Geerts" schreef in bericht news:c7r5js$no$ snipped-for-privacy@news2.tilbu.nb.home.nl...

In serie wel 3 leds gebruiken. Bij parallel zoveel als je wilt.

Reply to
Harrie Geerts

"Harrie Geerts" schreef in bericht news:c7r5lt$v4h$ snipped-for-privacy@news5.tilbu.nb.home.nl...

Als je 2 leds in serie wilt, moet de voorschakelweerstand 100 ohm zijn.

Reply to
Harrie Geerts

Accuspanning met draaiende motor = 14 Volt .

In serie 3 x4 volt = 12 volt voor leds. Moet er 2 volt over de weerstand worden weggewerkt by 20 mA = 2 / 0.02 = 100 Ohm Vermogen weerstand 2 volt x.

0.02 A =0.04 watt

Parallel moet er 14 - 4 = 10 volt worden weggewerkt by 20 mA = 10 / .02 =

500 Ohm Vermogen weesrstand 10 volt x 0.02 A =0.2 Watt

Bas Laurier

Reply to
Bas Laurier

Harrie, Bas, bedankt! Dat haalt meteen m'n rekenkunsten weer op... :)

Ik denk dat ik maar voor de voorschakelprint van DotLight ga, dan kan er ook niks kapot gaan - tenminste, dat hoop ik. Zie

formatting link

Reply to
Cory

Cory schreef in berichtnieuws snipped-for-privacy@4ax.com...

kwa weinig onderdele: serie je heb minder weerstande nodig kwa betrouwbaarheid: paardelel as dr bij serie 1 ledtie nadeklote gaat dan is je hele zooi uit, bij paardelel schakeling dan is alleen die ene kapot

kzou zellef gaan voor paardelel geschakelde zooi met ongeveer 470ohm tot 1K in serie in de + leiding van t ledtie afhankelijk hoe fel die mot brande

Reply to
Dakduvel

1 led is wel voldoende.

--=20 groet, Marcel.

Reply to
Marcel

"Cory" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@4ax.com...

LEDs nooit zonder meer parallel zetten. Je kunt niet van te voren zeggen hoe de stroom zich dan over de LEDs gaat verdelen. Serie schakelen kan wel. Ze krijgen dan allemaal dezelfde stroom. Houd er rekening mee dat de boordspanning in een rijdende auto makkelijk tot 14V op kan lopen maar ook wel onder de 12V kan zakken. Daarom kun je geen drie LEDs in serie zetten, wel twee. De benodigde serieweerstand wordt dan 300R (=300 Ohm). Dit is geen standaardwaarde. In plaats van 300R kun je ook twee weerstandjes van 150R in serie zetten. Wil je meer licht, dan gewoon nog twee LEDs met weerstanden ernaast.

Nadeel van gewone serieweerstanden is dat alleen bij de hoogste spanning de maximale lichtopbrengst wordt verkregen. (In dit geval dus 14V.) Een stroombronschakelingetje is een veel mooiere oplossing, maar dat is wel een heel ander verhaal.

petrus bitbyter

--
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
 Click to see the full signature
Reply to
petrus bitbyter

hoe

Je moet ook iedere LED een eigen voorschakelweerstand geven als je ze parallel zet. Denk er wel aan dat de voedingsspanning in een auto nooit echt mooi zuiver is (ook afhankelijk waar je em precies aftakt), dus een zenerdiode is zeker aan te bevelen omdat je anders wel eens heel kort plezier zou kunnen hebben van je LED lampje(s)

Reply to
Me

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.