Microfoonversterker Electuur januari 1998

In januari 1998 stond er een microfoonversterker voor geluidskaarten in Electuur, met een enkel 4-voudig IC. Welk IC werd daar gebruikt?

Mat Nieuwenhoven

Reply to
Mat Nieuwenhoven
Loading thread data ...

OP484FP

--
Edward
Reply to
Edward

Dank je wel.

Mat Nieuwenhoven

Reply to
Mat Nieuwenhoven

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.