lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Dutch to

Threaded View
als we een lader meten volgens nen3140 meten wij met een
lekstroom-aperetang de lekstroom van de lader. Bij een conventionele
lader is dit geen probleem. Komen wij dan bij een hf-lader dan is de
lekstroom te hoog. Dit komt zover ik begrepen heb door de spoelen van
de "netfilters". Is het mogelijk om de lekstroom van deze laders op een
reële manier te meten met bijvoorbeel een true ampere meter of een
draaispoelmeter, zo ja met welke modellen dan? Zo nee, hoe zijn deze
dan goed te meten?Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Quoted text here. Click to load it

Door de draad los te nemen van de condensatoren welke aan de spoelen zitten
en naar aarde lopen.
Je meet nl de lekstroom over de ontstoorcondersatoren en niet over de
spoelen.Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
In nl.hobby.elektronica,
Quoted text here. Click to load it

Heb je deze, of soortgelijke, vraag al eens eerdere gesteld? Hij komt me
zo bekend voor.

Als het daadwerkelijk van de netfilters komt, dan komt dit door de daar
aanwezige condensatoren. Dan heb je inderdaad een stroom naar aarde. Wat
is de stroom die je meet en hoe groot mag hij volgens jou (of de nen3140)
zijn? En waarom denk je dat de gemeten waarde niet reeel is? De stroom
door een condensator is natuurlijk imaginair, maar wel een realiteit. ;-)

--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)

My polyvinyl cowboy wallet was made in Hong Kong by Montgomery Clift!

Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Stef had uiteengezet :
Quoted text here. Click to load it

stroom volgens nen3140 toegestaan is 0,5 mA en 1 mA afhankelijk van 220
volt en 400 volt. De stroom die we meten met een lekkagetang is rond de
8 tot 11 mA.
Die condensatoren kun je niet zo loskoppelen, dat lijkt mij niet de
bedoeling van een keuring.
Ja was al eerder met die vraag bezig, maar iemand had het er over om
met een draaispoelmeter te metenRe: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck

Quoted text here. Click to load it

Een te grote lekstroom betekent afkeur. Zo simpel is het. Ga niet
lopen rommelen met dingen afkoppelen en zo.

--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Quoted text here. Click to load it
in dat geval worden alle, inclusief nieuwe, hoog frequent laders
afgekeurd?Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck

Quoted text here. Click to load it

Ja. Terugsturen naar de leverancier en om goede exemplaren vragen.

--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Nico Coesel schreef op 6/26/2012 :
Quoted text here. Click to load it

dat is ook dikke onzin.......Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
In nl.hobby.elektronica,
Quoted text here. Click to load it

Als de lekstroom op de juiste manier gemeten is en echt te hoog is, is
dat toch de enige juiste actie lijkt me. Maar eerst maar eens uitzoeken
of die stroom nu echt te hoog is of dat er iets anders aan de hand is.

--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)

Greatness is a transitory experience. It is never consistent.

Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck

Quoted text here. Click to load it

Precies! Er is veel verwarring over hoe de apparatuur gemeten moet
worden. De fabrikant kan daar ook uitsluitsel over geven.

--
Failure does not prove something is impossible, failure simply
indicates you are not using the right tools...
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
In nl.hobby.elektronica,
Quoted text here. Click to load it

Welke versie van de nen3140 gebruik je? Ik zag dat de huidige versie
nen3140:2011 is.

Ik ken de nen3140 niet, maar wij hebben de 60601 nogal eens nodig en daar
is nu eindelijk de 3e editie (60601-1:2006/C2:2007) van actief en daar is
o.a. de toegestane aardlekstroom nogal toegenomen t.o.v. de 2e editie.
Mischien dat er bij de 3140 ook zoiets aan de hand is?

Zijn dit laders met een stekker, of vaste installatie? Zo op het eerste
gezicht zou 8mA niet eens zo heel erg kunnen zijn voor een vaste
installatie, maar dat kun je beter in de norm opzoeken.

Je meet met het aangewezen instrument? Bij de 60601 moet je bijvoorbeeld
meten met een "Measuring Device" (beschreven in de norm). Dit is zo
ongeveer een laagdoorlaat filter: 50Hz komt er goed doorheen, maar
HF veel minder.


--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)

I have already given two cousins to the war and I stand ready to sacrifice
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Quoted text here. Click to load it
ik zou het even niet weten, is via curus van rovc gegaan, maar hier
zijn ze zelf dus ook nog niet uit
Quoted text here. Click to load it

mag ik vragen wat bij deze norm toegestaan is en wat keuren jullie er
mee?

Quoted text here. Click to load it

zijn met een stekker, als er geen stekker aan zit hoort het bij de
"huis"installatie en mogen wij zowiezo niet keuren.
Quoted text here. Click to load it

we meten met het aangewezen instrument, maar wat voor measuring device
gebruiken jullie.....Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
El 26-06-12 22:33, sidkl301 escribió:
Quoted text here. Click to load it

Deze link
http://k2test.test.diskad.nl/relat/nbd/%5Bdata%5D/e_installaties0000/NBD_E_Installaties/ipe/620/16z2z0z.html

biedt wellicht uitkomst.

Tekst uit de link:
BEGIN citaat
Bij de periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen wordt
uiteraard gekeken naar lekstroom. Steeds zal bij de beoordeling van de
meetresultaten moeten worden gekeken naar de criteria die aan het
ontwerp van de kopieermachines ten grondslag hebben gelegen. In uw
geval is dat kennelijk EN 60950. Bij de gehele inspectie moet worden
uitgegaan van deze norm. Indien geen norm beschikbaar is, kan worden
uitgegaan van de waarden zoals die in NEN 3140 staan. Dat is in uw
situatie kennelijk niet het geval. Voldoen de machines aan de
oorspronkelijke ontwerpcriteria, dan is er geen enkel bezwaar tegen
het gebruik van de machine. Hierbij gaan we ervan uit dat de machine,
op grond de eigenschappen van de machine, op de Europese markt mag
worden verhandeld en toegepast. Problemen ontstaan vooral als meerdere
machines, die elk voor zich zijn toegestaan, samen een nieuwe machine
vormen. Op dat moment moeten nieuwe ontwerpcriteria worden opgesteld
aan de hand van de beoordeling van de risico’s die aan het gebruik van
de machine zijn verbonden.
EINDE citaat

Als er een produktnorm van toepassing is op jouw lader (zie
documentatie daarvan), dan lijken de waarden uit die norm van
toepassing (volgens bovenstaande tekst).

--
Wim
PA3DJS
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Quoted text here. Click to load it

Zo werkt het niet.
EN is een Europesche norm, een soort ondergrondje en daar bovenop staat de
NEN norm.
Spanje levert een apparaat volgens de EN en de landen waar dat apparaat naar
toe gaat laten daar nog eens hun eigen norm erop los.
Nederland doet dat met de NEN en Duitsland met de TUV.
Je kan dus niet zomaaar even een norm kiezen die jouw wel in je straatje
past.Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
In nl.hobby.elektronica,
Quoted text here. Click to load it

Zo werkt het wel.
Er zijn algemene normen voor (bijvoorbeeld) elektrische apparaten waar
in principe alles aan moet voldoen. Er zijn echter voor sommige
apparaten specifieke normen die andere eisen stellen dan die algemene
norm. Heb je zo'n apparaat, dan moet je aan de specifieke norm voldoen,
niet aan de algemene. De specifieke norm zal overigens meestal voor
een groot deel weer terugverwijzen naar de algemene norm.

Quoted text here. Click to load it

Dat is wat anders. Landen hebben inderdaad de vrijheid andere eisen te
stellen dan de EN. Een punt om goed op te letten als je een product maakt
voor de europese markt, alleen aan EN voldoen is soms niet voldoende.
Dit is volgens mij wel iets dat in de toekomst opgelost gaat worden.


--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)

Cure the disease and kill the patient.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Quoted text here. Click to load it

Veel sucses.(Wat heb ik als keurmeester toch een pleuris hekel aan dit soort
wijsneuzen.)Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
In nl.hobby.elektronica,
Quoted text here. Click to load it

Jij ook success. (Wat heb ik als ontwerper toch een pleuris hekel aan
keurmeestertjes die niet verder kijken dan de documentatie van hun
testertje)

--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)

A possum must be himself, and being himself he is honest.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
Quoted text here. Click to load it

Je snapt nog steeds niet dat jij als wijsneus van ons keurmeesters
afhankelijk bent.
Wij volgen de normen die jij denkt te kunnen aanpassen aan jouw ontwerpjes.
Helaas werkt het niet zo volgens de wet en moet jij jouw ontwerpjes
aanpassen aan de wet.
Maar wijsneusjes zoals jij weten niet beter en zullen het dan ook nooit ver
schoppen in deze maatschappij.
Als "kansloze prutsers" zal je wel eindigen met een levenslange uitkering en
een hobbydoos in het park.

EODRe: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck
In nl.hobby.elektronica,
Quoted text here. Click to load it

Je hebt 2 typen keuringen (voor de huidige discussie):
1) Ontwerp keuringen voor toelating van een nieuw product
2) Keuringen van bestaande apparatuur zoals bijvoorbeeld volgens die nen3140

Wat voor keuringen doe jij?

Wij hebben te maken met 1) en moeten zorgen dat ons product voldoet aan
de daarvoor geldende normen. Je kunt dat laten keuren, maar dat hoeft niet
altijd. Bij bijvoorbeeld medische apparatuur moet dat vaak wel en moet je
dan vaak ook naar een "Notfied Body" zoals bijvoorbeeld de Dekra. Dat kun
je "afhankelijk" noemen, je kunt ook zeggen dat je laat controleren of je
je werk goed gedaan hebt.

Quoted text here. Click to load it

Nee, wij passen geen normen aan, wij passen ze toe. Alleen moet je daarvoor
heel goed uitzoeken welke normen van toepassing zijn. Dat verschilt per
product en soms zijn er ook regionale afwijkingen.

Quoted text here. Click to load it

Ehm, ik zal me maar niet laten verleiden daar weer op dezelfde manier op in
te gaan. Ik heb ook geen zin in een "pissing contest", dus we gaan maar niet
opsommen wie er meer ontwerpen op de markt heeft.

Dit stukje van de discussie begon er mee dat je in mijn ogen de opmerking van
Wimpie verkeerd interpreteert. Het lijkt er op dat jij algemene normen,
productnormen en regionale verschillen door elkaar haalt, of zelfs het
bestaan van productnormen ontkent.

Quoted text here. Click to load it

Wat mij betreft niet. Als je het niet eens bent met mijn observatie hier
direct boven, kun je dat toch nog eens uitleggen? Mischien zit ik er wel
naast, dat is heel goed mogelijk. Ik leer ook graag wat bij en dat gaat
niet lukken als je direct begint te gooien met termen als "wijsneus" en
"prutser".


--
Stef    (remove caps, dashes and .invalid from e-mail address to reply by mail)

Awright, which one of you hid my PENIS ENVY?

Re: lekstroom meten gelijkrichter/lader heftruck

Nog één keer dan.

De EN is een richtlijn en geen norm is voor heel Europa gelijk, daar moet
het "product" tenminste (!!) aan voldoen.
De EN als norm zouden we graag overal in heel Europa willen toepassen omdat
dit veel minder productie problemen geeft.
De EN is voorlopig nog een richtlijn en geen algemene norm geldend in alle
Euro-landen.
Als bv Spanje een "product" maakt dan doen ze dat volgens de EN richtlijnen,
is dat de basis.
Sturen ze het naar Nederland dan wordt het "product" aangepast volgens de
NEN-norm.
Sturen ze het naar Duitsland dan wordt het "product" aangepast volgens de
TUV-norm.
Het kan dus niet zijn dat er onduidelijk heerst over de basis van het
product, die is voor iedereen gelijk.

Voorbeeldje, overal in Europa moet men 2,5mm^2 gebruiken in de huizen
volgens de EN richtlijnen.
In Nederland moeten de draden volgens de NEN-norm (NEN1010) in een
bescherming geplaatst worden (bv PVC-pijp) en in Spanje mag het volgens de
Spaanse-norm gewoon in het cement gelegd worden.
Jij als Spanjaard mag in Spanje een huis bouwen en verschepen naar Nederland
en als er 2,5mm^2 draden gebruikt zijn is dat volgens de EN richtlijnen OK.
Leg je echter de draden in het cement dan wordt het huis als nog afgekeurd
omdat je niet voldoet aan de NEN-norm van Nederland.

Kort gezegd - EN is de minimale richtlijn en NEN is de aanvulling voor het
totale product.Site Timeline