W/hkr

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View
Hur mE5%nga Watt ger en hk i ett elverk?

Re: W/hkr
buss100 skrev 2011-04-05 01:46:
Quoted text here. Click to load it

Helt beroende av generatorn. En hk är inte givet ett specifikt antal W.
Effekten är beroende av generatorns kapacitet. Dock kan sägas att ju
fler hk desto större generator kan drivas.

--
Totte Z

Det finns två sätt att bli lurad på;
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: W/hkr
Quoted text here. Click to load it

Då hk är en effekt-enhet liksom Watt så finns det ett enkelt samband.

1 hk ~= 735 Watt

   eller

1 kW ~= 1,36 hk

Re: W/hkr
On Wed, 06 Apr 2011 00:22:33 +0200, Stellan Klebom

Quoted text here. Click to load it
 
 
I ett elverk tillkommer förluster.
 

Re: W/hkr
Quoted text here. Click to load it

NE5%gra exempel 900W 1.4 hkr 650 1.3hkr. 2000W 6.5hkr kan vara 3faser.
Skryt och fel kan fF6%rekomma. Men en tumregel borde det kunna bli.


Re: W/hkr
Quoted text here. Click to load it

NE5%gra exempel 900W 1.4 hkr 650 1.3hkr. 2000W 6.5hkr kan vara 3faser.
Skryt och fel kan fF6%rekomma. Men en tumregel borde det kunna bli.


Site Timeline