Hur fungerar en CDspelare?

Jag undrar om någon kan ge en liten lektion i hur en DA omvandlare fungerar i en CDspelare.

Alltså hur blir den digitala informationen ljud och tvärtom.

Reply to
Daniel Jönsson
Loading thread data ...

"Daniel Jönsson" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@bevelo.landemoo.com...

fungerar

D/A-omvandlare är relativt enkla att göra jämfört med A/D-omvandlare som jag inte vet hur dom fungerar.

Om du tar fyra motstånd på 1, 2, 4 och 8 ohm vardera och kopplar ihop dom i ena änden, utgång, och låter dom andra ändarna vara digitala ingångar så har du gjort en mycket enkel fyra bitars D/A-omvandlare. (En CD-spelare använder

16 bitar) Biten som är minst värd ska kopplas till det högsta motståndet. Ska man göra ljud av det hela så ska helst halva värdet returnera 0 volt medans bara ettor ska returnera max positiv spänning och bara nollor returnera min negativ spänning. (Högtalaren ska ju kunna röra sej både ut och in så att säga)

Tänk på att resistans inte adderas. Om du får fyra ettor in i din DAC så blir motståndet

1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ohm alltså minsta möjliga vilket då ger högsta utvärdet.

/Micke

Reply to
Micke

jag

i

har

använder

Vad är sampling osv?

Jag är inte riktigt på det klara hur en PCM dataström är uppbyggd.

länktips?

Reply to
Daniel Jönsson

Här har du lite om sampling:

formatting link

--
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
 Click to see the full signature
Reply to
Sado

"Daniel Jönsson" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@bevelo.landemoo.com...

dom

motståndet.

ut

PCM har tre olika parametrar, Samplingsfrekvens, antal kanaler och upplösning. CD-formatet exempelvis har en sampling på 44,1 kHz, två kanaler (stereo) och en upplösning på 16 bitar.

Det innebär att de första 16 bitarna hör till en kanal, höger eller vänster högtalare (vet ej vilken den börjar på) nästa 16 bitar hör till den andra kanalen. Det är en sampling. En CD-spelare läser alltså 32 bitar 44 100 ggr på en sekund, omvandlar det och skickar ut till respektive högtalare. Om det hade varit en kanal så hade den då läst 16 bitar 44 100 ggr/sek och skickat ut samma ljud till högtalarna.

/Micke

Reply to
Micke

som

volt

kanaler

vänster

ggr

Det jag inte riktigt fattar är hur en digital sekvens blir till analogt ljud. Vad innebär en 1:a för den analoga signalen till exempel?

Reply to
Daniel Jönsson

"Daniel Jönsson" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@bevelo.landemoo.com...

ihop

ingångar

både

DAC

andra

och

jaaa... ungefär såhär skulle jag tro att det är...

först omvandlas ju det analoga ljudet till digital data med hjälp av en A/D omvandlare, en cd-spelare använder 16bitar... samplehastigheten bestämmer hur ofta omvandlingen sker, vid varje sample läses den analoga signalen av och sparas som ett 16bitars värde.. (0-65535..) i stereo får detta göras på varje kanal.

En vanlig cd är inspelad med 44100 sådana samplingar/s, alltså har man tagit

44100 samples per sekund och kanal. Ju fler samples per sekund desto bättre blir resultat, tanken är ju att det hela ska bli så likt orginalet som möjligt....

Sedan när du spelar upp din cd hämtas varje sparad sample och omvanldas tillbaka till en analog spänning... t.ex värdet 0 blir 0volt och värdet 65535 blir 2 volt... Resultatet blir en vågform som är nästan densamma som orginalljudet man engång spelade in........

vet inte om detta stämmer helt..

Reply to
Andreas

meddelandet

omvandlare

A/D-omvandlare

CD-spelare

0

nollor

högsta

100

tagit

Ja, det stämmer i stort men om personen i fråga säger > Vad är sampling osv? så blir svaret MYCKET omfattande. Han/hon kommer inte att fatta ett smack om detta. Lite som att försöka förklara en MOS-FET till en lekman.

Reply to
DataSpider

"Daniel Jönsson" skrev i meddelandet news: snipped-for-privacy@bevelo.landemoo.com...

ihop

ingångar

både

DAC

andra

och

Det beror på var ettan finns i bitsträngen. I ena änden på bitsträngen så finns den bit som kallas LSB, least significant bit alltså biten som är minst värd. I andra änden sitter MSB, most significant bit alltså biten som är värt mest. Om vi tar ett exempel med fyra bitar där LSB är till höger.

0000 = 0 0001 = 1 0010 = 2 0011 = 3 0100 = 4 0101 = 5
--
1000 = 8
osv
 Click to see the full signature
Reply to
Micke

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.