Video JVC HR-S4700EH.

Skall demontera bort mekanismen på ovanstående videobandspelare,
för att komma åt underifrån för reparation.Vet ej var skruvarna sitter?
Någon vänlig som kan ge mig besked via eventuell skiss.
En liten mässingshylsa har lossnat från vänstra bandföraren.
Kjell
Reply to
Kjell Andersson
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.