Regler egenkonstruktion?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Threaded View

Vad är dom nuvarande reglerna för egenkonstruerade apparater för eget bruk?


Re: Regler egenkonstruktion?

Quoted text here. Click to load it

Regler finns väl inte några speciella vad jag vet men en egenkonstruerad apparat
får givetvis inte
vara så beskaffad att den orsakar brand eller annan skada.

Den får heller inte vara en radiofrekvens-sändare konstruerad för icke-fria
frekvensband såvida man inte innehar licens för sändaren.

För att bara nämna ett par exempel.

Men det kanske finns regler, jag har aldrig hört talas om sådana däremot.


SM6BJJ
RalphRe: Regler egenkonstruktion?
On 10 Nov 2004 22:21:38 GMT,

Quoted text here. Click to load it

Apparater är behovsprövade och förbjudna utan apparatlicens.
För fungerande apparat är resultatet också beskattat.
Samma regler som under 1500-talet mao.

Alla apparater som ryms i egen garderob omfattas inte av några regler,
så länge det är för eget bruk och ingen vet om det.

Alla apparaters existensberättigande regleras av en superapparat
kallad statsapparaten. Statsapparaten säljer sina produkter i
särskilda butiker runt om i landet, och vill helst inte ha konkurrens.

Ska du göra eget biobränsle?

/Alf


Re: Regler egenkonstruktion?

Quoted text here. Click to load it

Fast då kallas det väl sibbarator ?
Sen finns ju dom som döper sina apparater efter sibbaratorer också :-)
http://www.ingate.se/siparators.php

(jo, det har tom. erkänt det)


/JohanSite Timeline