PIC16F84 <-> PIC16F628?

Hej! Undrar om det går att byta ut en PIC16F84 mot en PIC16F628 utan vidare. Har hexfilen men ingen källkod. Den ska gå på 10MHz, yttre kristal. Dom verkar lika vid första anblicken men det kan ju skilja nåt configregister eller så. Om någon redan provat så hade det varit kul att veta. Steve

Reply to
Steve Dahlqvist
Loading thread data ...

De skiljer sig tyvärr åt på några väsentliga punkter - se t ex:

formatting link
formatting link

Det blir nog till att disassemblera HEX-filen...

/mw

Reply to
Micke W

OK -verkar som det blir en 16f84 då, tackar för info. Steve

Reply to
Steve Dahlqvist

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.