Nya uppgifter tyder på teknik att kapa drönare

Nya uppgifter tyder på att det nu finns teknik att kapa drönare genom att jamma GPS och få dem att flyga fel. Det skulle vara en enorm framgång mot bland annat terrorstaten Israel som flyger in beväpnade drönare över grannländerna och mördar hundratals människor regelbundet. Om dessa terror och spion vapen kan plockas ner med teknisk utrustning så borde Sverige hjälpa till med biståndspengar till länder som är utsatta för drönarterrorism för inköp av sådan utrustning så befolkningen skyddas mot terrorstaterna.

formatting link

Reply to
Mikael Forsberg
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.