Boeing ingenjör - billig plast i hela planet

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Nu kom det en el-ingenjör från Boeing och sa att problemet är värre än  
batterierna på Boeing 787 'Dreamliner' eftersom hela elsystemet är bilig  
importerad plast som är dömt att fallera.


http://www.youtube.com/watch?v=YVpmw9Pu7-k


Ingenjören vill inte citeras med namn, vilket är förståeligt då hen  
definitivt skulle omplaceras omedelbart med tanke på den förtroendekris  
Boeing har för tillfället.

Site Timeline